(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Universalus dizainas


UNIVERSALUS DIZAINAS – APLINKA VISIEMS 

Situacija

Šiandieninė demografinė situacija – visuomenė senėja, daugėja sunkiau judančių ir sunkiau aplinkoje besiorientuojančių žmonių. Neatsižvelgiant į tai, žmonės siekia aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Valstybės politika nukreipta į šeimos poreikių tenkinimą, įskaitant ir galimybes judėti tėvams su mažais vaikais, vėžimėliais saugioje patogioje aplinkoje.

Sąvoka

Universalus dizainas yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kad jais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo. UD palankus ir aktualus kitose srityse – tvari aplinka, aplinkos apsauga, įvairovės išsaugojimas, saugus naudojimąsis, estetiniai sprendimai.

Paplitimas (Skandinavijos šalyse, JAV)

Švedijoje, Gioteborge – Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos aukštojoje mokykloje dėstoma disciplina Universalus dizainas ir bendruomeninis planavimas. Žinių šioje mokykloje semiasi Švedijos, Norvegijos bei kitų šalių specialistai, dirbantys planavimo bei projektavimo srityse.
Norvegijos Vyriausybė patvirtino Universalaus dizaino veiksmų planą iki 2025 metų. Sėkmingai ši koncepcija taikoma planuojant ir projektuojant aplinką, pastatus ir prieigas, transporto sistemas bei informacines technologijas.

Pagrindiniai principai

Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai.
Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį)
Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje
Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant brailio raštu, garsinę informaciją
Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą
Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys
Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis

Visus vaizdo reportažus, supažindinančius su universaliuoju dizainu, rasite paspaudę šią nuorodą

Universalaus dizaino pritaikymai aplinkoje:

Rekomenduojame viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms bei viešajame transporte transliuoti trumpą vaizdo klipą apie universalų dizainą

Pranešimai apie universalųjį dizainą:

„Planavimas, projektavimas, įgyvendinimas, stebėjimas, vertinimas“ – Jolantos Šliužienės , Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojos pranešimas

„Universalus dizainas tarptautiniuose teisės aktuose: sąvoka ir taikymas“ – Jolantos Šliužienės , Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojos pranešimas

„Trumpa demografinės situacijos ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems apžvalga Lietuvoje“ – Indrės Bitinaitės pranešimas

„Tvari aplinka ir projektavimas visiems” –  VDA Architektūros katedros prof. Mariaus Šaliamoro pranešimas

Universalus dizainas prieinamesnei aplinkai – Jolanta Šliužienė, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Nuorodos, susijusios su universalaus dizaino idėja

Universalų dizainą kuriančių organizavcijų interneto svetainė (anglų k.)

Universalaus dizaino kūrimo (universalaus projektavimo) metodika (anglų k.)

Naudingos nuorodos

Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Europos Tarybos Veiksmų planas skatinti žmonių, turinčių negalią, teises ir visapusį dalyvavimą visuomenėje: žmonių, turinčių negalią, gyvenimo kokybės gerinimas Europoje 2006-2015

Norvegijos Aplinkos ministerijos Universalaus dizaino sąvokos išaiškinimas (liet.k)

Europos Tarybos Rezoliucija ResAP(2007)3 ,,Visiško dalyvavimo užtikrinimas taikant Universalaus projektavimo strategiją“ (anglų k.)

2018 metais parengti vaizdo siužetai, Lietuvos visuomenę supažindinantys su universaliuoju dizainu

Visus vaizdo įrašus, supažindinančius su universaliuoju dizainu, rasite čia
„Ar žinote, kas yra universalus dizainas? Jo dėsniais vadovaujantis įrengti pastatai ar sukurti produktai suteikia vienodą galimybę tuo pačiu daiktu naudotis kiekvienam, neišskiriant žmonių pagal jų galimybes. Yra žinomi septyni universalaus dizaino principai.“ Taip prasideda kiekvienas iš septynių vaizdo siužetų, sukurtų pagal universalaus dizaino principus.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ėmėsi iniciatyvos visuomenę supažindinti su universaliuoju dizainu ir jo teikiama nauda.

Siekiant atskleisti universalaus dizaino principų esmę ir aiškiai, suprantamai parodyti įvairius patogios aplinkos ir gaminių pavyzdžius, buvo pasirinktas internetas, nes visuomenei tai yra lengvai prieinamas būdas gauti informaciją, ir vaizdo siužetai, kurie leidžia lengvai suprasti esmę.

Vaizdo siužetus apie septynis universalaus dizaino principus galima pažiūrėti internete. Jie talpinami You Tube kanale, socialiniuose tinkluose, bus talpinami Departamento ir partnerių tinklalapiuose, demonstruojami mokymų, paskaitų, konferencijų ar kitų atitinkamų susibūrimų metu. Siužetai, kurių trukmė iki dviejų minučių, yra įgarsinti, jie turi titrus, verčiami į gestų kalbą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra tarptautinės konferencijos „Universalus dizainas. Patogus gyvenimas žmonės – naujos galimybės verslui“ partneris. Šioje konferencijoje pranešimus skaitys 7 užsienio lektoriai iš 4 Šiaurės šalių: Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Danijos. Konferencija bus ne tik puiki proga pristatyti Departamento iniciatyvą, bet ir išgirsti naujų idėjų, sulaukti pasiūlymų, patarimų – tiek susijusių ministerijų darbuotojams bei architektams, statybos inžinieriams, savivaldybių administracijų darbuotojams, tiek visuomenei. Konferencija įvyks parodos RESTA metu, balandžio 26 dieną.

http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Parengti-vaizdo-siuzetai-Lietuvos-visuomene-supazindinantys-su-universaliuoju-dizainu/10891 

2020 metais Neįgaliųjų reikalų departamentas kartu su Vilniaus universitetu penkiose savivaldybėse – Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir Marijampolės – surengė universalaus dizaino  seminarus regionų savivaldybių sveikatos, socialinių reikalų, švietimo, kultūros, sporto, susisiekimo, miesto planavimo specialistams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. Jie skirti pristatyti paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo  visiems vartotojams kuo platesniu mastu patikros lapą ir jo pildymo instrukciją.

Pažymime, kad Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas 2019 metais atliko paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo visiems Lietuvoje gyvenantiems vartotojams analizę ir parengė klausimyną, kuriuo naudodamiesi paslaugų teikėjai, prekių gamintojai galėtų įvertinti savo paslaugų ar gaminių prieinamumą plačiąja prasme.

Paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo visiems Lietuvoje gyvenantiems vartotojams kuo platesniu mastu analizė (2019 m.)

Patikros lapas ir jo pildymo instrukcija
(2020 m. patikslinta versija excel formatu) (patvirtinta Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2020 m.  birželio 5 d. įsakymu Nr. V-47).

Patikros lapo naudojimo instrukcijos

UN_foto

Nuo 2020 m. rugsėjo 25 d. iki 2020 m. lapkričio 25 d. buvo įvertinta Departamente gautų įstaigų užpildytų patikros lapų užpildymo techninė kokybė (užpildymo pakankamumas, teisingumas). Prireikus buvo kreipiamasi į įstaigą, pateikusią neteisingai ar ne iki galo užpildytą patikros lapą. Įstaigos patikslintus lapus pateikė pakartotinai.

PATIKROS LAPŲ VERTINIMO ATASKAITA 2020

2020 m. užpildytų patikros lapų duomenų suvestine

 

Spausdinti