(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Nacionalinė programa

BAIGIAMOJI STEBĖSENOS ATASKAITA 2020 M.

NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

NACIONALINĖ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2020 METŲ PROGRAMA

NACIONALINĖ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013-2019 METŲ PROGRAMA

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metais priemonių plano asignavimų panaudojimas ir rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metais priemonių planas 

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2018 METAIS

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2018 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2018 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2017 METAIS

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2017 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2017 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2016 METAIS

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2016 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2016 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2015 METAIS

Stebėtas 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas, iš jų Departamentas įgyvendino ar finansavo, koordinavo ir kontroliavo 10 priemonių. Iš viso 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano. priemonių įgyvendinimui panaudota 15975933 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų –15063091 Eur, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų – 912 842 Eur.

Išsamiau:

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos 2015 metais ataskaita

Ataskaitos priedai:

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2014 METAIS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdydamas teisės aktais pavestas funkcijas, 2014 metais koordinavo 2 tarpinstitucinių programų, veiklos planų įgyvendinimą ir vykdė įgyvendinimo stebėseną.
2014 metais vykdyti šie Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano koordinavimo ir stebėsenos darbai:
– Koordinuotas 31 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas. 2014 m. šių priemonių įgyvendinimui panaudota 61 407,334 tūkst. Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 28 887,434 tūkst. Lt, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų – 32 519,9 tūkst. Lt.
– Su 6 institucijomis suderinti neįgaliųjų socialinės integracijos rodikliai (socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto ir kt. srityse, taip pat neįgalumo statistiniai rodikliai – iš viso 27 rodiklių grupės ir per 300 rodiklių), surinkti 2013 metų duomenys: pagal 14 rodiklių grupių, apibūdinančių neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės apsaugos srityje, 9 rodiklių grupes švietimo srityje, 3 rodiklių grupės sveikatos apsaugos srityje, 1 rodiklio grupės užimtumo srityje.
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2014 metų asignavimų panaudojimas
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2014 metų rezultatai (patikslinti)

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2013 METAIS

Vadovaujantis Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 (Žin., 2012, Nr. 137-7021) (toliau – Nacionalinė programa) 19 punkto nuostatomis, šios programos įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nacionalinės programos 19 punktas).

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų asignavimų panaudojimas

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų rezultatai

2013 metais vykdyti šie koordinavimo ir stebėsenos darbai:
1. Reglamentuota Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos koordinavimo ir stebėsenos tvarka.
2. Parengti 15 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos ir 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano vertinimo kriterijų techniniai priedai, jie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu įkelti į finansų ministerijos Stebėsenos informacinę sistemą;
3. Koordinuotas 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas, viso 2013 m. šių priemonių įgyvendinimui panaudota 57 016,223 tūkst. Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 27 558,623 Tūkst. Lt, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų – 29 457,6 tūkst. Lt.
4. Su 7 institucijomis suderinti neįgaliųjų socialinės integracijos rodikliai (socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto ir kt. srityse, taip pat neįgalumo statistiniai rodikliai – viso 43 rodiklių grupės ir per 200 rodiklių), surinkti 2012 metų duomenys: pagal 31 rodiklio grupę, apibūdinančią neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės apsaugos ir užimtumo srityje, 9 rodiklių grupes švietimo srityje, 3 rodiklių grupės sveikatos apsaugos srityje.
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų asignavimų panaudojimas
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų rezultatai (patikslinti)

Statistiniai rodikliai

Spausdinti