(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Darbo užmokestis

Informacija apie Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų skaičius
2023 I ketv.  Darbuotojų skaičius 2023 II ketv.
Departamento direktorius 1 4 352 1 4352
Skyriaus vedėjas 3 2 913 3 2986
Skyriaus vyresnysispatarėjas 1 2 688 3 2719
Skyriaus patarėjas 3 2 228 2 2267
Vyriausiasis specialistas 8 1 932 7 1993

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų
skaičius
 2023 I ketv.  Darbuotojų
skaičius
2023 II ketv.

Tarnautojas (referentas)

1 2 248 1 1953

Viešųjų pirkimų specialistas

1 2 255 1 2567

Vyriausiasis specialistas

1 2 034 1 1953

2022 m. darbo užmokesčio lentelė

2021 m. darbo užmokesčio lentelė

2020 m. darbo užmokesčio lentelė

2019 m. darbo užmokesčio lentelė

2018 m. darbo užmokesčio lentelė

2017 m. darbo užmokesčio lentelė

2016 m. darbo užmokesčio lentelė

2015 m. darbo užmokesčio lentelė

2014 m. darbo užmokesčio lentelė

2013 m. darbo užmokesčio lentelė

2010-2012 m. darbo užmokesčio lentelės

Spausdinti