(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Misija ir strateginiai tikslai

Institucijos vizija

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vizija – Pasiekti, kad žmonių su negalia gyvenimo kokybės indeksas būtų 80 %. 

Institucijos misija 

Mes dirbame tam kad žmonės su negalia turėtų lygias teises ir galimybes.

Institucijos strateginiai tikslai

  • Iškeltų ir išspręstų klausimų santykis 70%
  • Plėsti aplinkos prieinamumą ne mažiau kaip 80%
  • Įtraukti NVO į visų spręstinų klausimų svarstymą
  • Užtikrinti Žmonių su negalia klausimų sprendimą visose politikos srityse

Spausdinti