(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Teisės aktai

Dokumentų paieška LR Seimo Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt

Neįgaliųjų teisių konvencija ir Neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvus protokolas, priimti 2006 m. gruodžio 13 d. JTO generalinės Asamblėjos 61 – oje sesijoje

Ministrų komiteto Rekomendacija Rec (2006)5 valstybėms narėms dėl Europos Tarybos Veiksmų plano skatinti žmonių, turinčių negalią, teises ir visapusį dalyvavimą visuomenėje: žmonių, turinčių negalią, gyvenimo kokybės gerinimas Europoje 2006-2015 (priimta 2006 m. balandžio 5 d. 961-ajame Ministrų komiteto atstovų posėdyje)

Deklaracija Vengrijos pirmininkavimo metu vykusios konferencijos „Sunkumai dėl reumatinių bei kaulų ir raumenų ligų: iššūkiai darbingumo ir neįgalumo prevencijos srityje Europos Sąjungoje” (anglų kalba)

LR Seimo priimti teisės aktai

LR Vyriausybės priimti teisės aktai

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:

Dėl Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo
Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
Dėl Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijų patvirtinimo
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo” pakeitimo
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo” pakeitimo
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo” pakeitimo
Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų pakeitimo
Dėl Valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo
Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

Kiti teisės aktai

Spausdinti