(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Paramos studentams turintiems negalią rūšys ir sąlygos

Atmintinė

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinė pagalba teikiama sneįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, t. y. nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį) pagal:

  • pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal profesinių studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
  • pagal trumpųjų studijų programą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

    1. 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – 112,92 Eur;
    2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą –147,20 Eur).

Taip pat aprašo 6 punkte nurodytiems neįgaliems studentams, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, neatsižvelgiant į tai, ar neįgaliam studentui teikiamos aprašo 4 punkte nurodytos finansinės pagalbos priemonės. Plačiau

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2020 M.

Per 2020 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 30 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 549 studentai su negalia ( iš viso panaudota 438 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 549 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 186 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2020 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 333 (61 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 216 (39 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2019 M.

Per 2019 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 33 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 620 studentai su negalia (iš viso panaudota 436 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 620 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 241 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2019 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 384 (62 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 236 (38 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2017 M.

Per 2017 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 36 aukštųjų mokyklų (25valstybinės ir 11 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 826 neįgalūs studentai (viso panaudota 459,6 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 826 neįgalūs studentai (panaudota 379,5 tūkst. eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 377 studentai (panaudota 62,5 tūkst. eurų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2017 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 752 (91 proc.) neįgalių studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 74 (9 proc.) neįgalus studentas studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 521 (63 proc.) neįgalių studentai studijavo universitetuose, 305(37 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2016 M.

Per 2016 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 37 aukštųjų mokyklų (26 valstybinės ir 11 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 935 neįgalūs studentai (viso panaudota 483,4 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 935 neįgalūs studentai (panaudota 392,5 tūkst. eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 428 studentai (panaudota 72,8 tūkst. eurų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2016 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 861 (92 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 74 (8 proc.) neįgalieji studentai studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 577 (62 proc.) neįgalių studentai studijavo universitetuose, 358 (38 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2015 M.

Per 2015 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 37 aukštųjų mokyklų (27 valstybinės ir 10 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 1006 neįgalūs studentai (viso panaudota 507,8 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 1006 neįgalūs studentai (panaudota 409,0 tūkst. eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 466 studentai (panaudota 79,3 tūkst. eurų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2015 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 911 (91 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 95 (9 proc.) neįgalieji studentai studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 611 (61 proc.) neįgalių studentų studijavo universitetuose, 395 (39 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į aukštąją mokyklą.

Spausdinti