(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Studentų su negalia rėmimas

Paramos studentams turintiems negalią rūšys ir sąlygos

Atmintinė

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinė pagalba teikiama sneįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, t. y. nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį) pagal:

  • pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal profesinių studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
  • pagal trumpųjų studijų programą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

    1. Išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio) kas mėnesį – 134,88 Eur;
    2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio) per semestrą –176 Eur.

Taip pat aprašo 6 punkte nurodytiems neįgaliems studentams, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, neatsižvelgiant į tai, ar neįgaliam studentui teikiamos aprašo 4 punkte nurodytos finansinės pagalbos priemonės. Plačiau

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2023 M.

Per 2023 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 30 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 472 studentai su negalia ( iš viso panaudota 510,7 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 472 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 169 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2023 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 258 (55 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose207 (45 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2022 M.

Per 2022 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 29 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 459 studentai su negalia ( iš viso panaudota 437,2 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 459 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 158 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2022 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 253 (55 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 206 (45 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2021 M.

Per 2021 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 29 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 517 studentai su negalia ( iš viso panaudota 437,5 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 517 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 196 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2021 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 311 (60 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 206 (40 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2020 M.

Per 2020 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 30 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 549 studentai su negalia ( iš viso panaudota 438 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 549 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 186 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2020 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 333 (61 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 216 (39 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2019 M.

Per 2019 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 33 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 620 studentai su negalia (iš viso panaudota 436 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 620 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 241 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2019 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 384 (62 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 236 (38 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS STUDENTUS SU NEGALIA 2018 M.

Per 2018 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 34 aukštųjų mokyklų. Per minėtą laikotarpį buvo paremta 686 studentai su negalia (iš viso panaudota 485,8 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 686 studentai, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 297 studentai. Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2018 m. finansinę paramą gavusius studentus su negalia (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos): 447 (65 proc.) studentai su negalia studijavo universitetuose, 239 (35 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į aukštąją mokyklą.

Spausdinti