(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kompleksinės paslaugos akliesiems

KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS ASMENIMS

Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“, finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA).

Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą 2022 m. teiks Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka atrinkta įstaiga.

2021 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „LASS pietvakarių centras“, adresu Savanorių pr. 206, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 40 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 18 aklųjų asmenų. Viso suteikta 2104 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 825 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 650 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 407 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 183 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 39 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

2020 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 40 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 21 aklasis asmuo. Viso suteikta 2713 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 800 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 959 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 787 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 124 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 43 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

2019 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 15 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3554 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1350 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 900 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 360 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 44 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

2018 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 16 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3564 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1352 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 904 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 356 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 52 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

2017 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius, adresu A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur.

Kompleksines SRPA gavo 18 aklųjų asmenų. Viso suteikta 2361 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 749 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo;
 • 778 val. kasdienių įgūdžių ugdymo;
 • 455 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo;
 • 324 val. medicinos psichologo pagalbos;
 • 55 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Spausdinti