(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Valdymo srities įstaigos

Neįgaliųjų reikalų departamentas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įgyvendina Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (adresas J. Gruodžio g. 31 , LT-44289 Kaunas, tel. (8-37) 260267, faksas (8-37) 260267, mob. tel. +370 699 37212, el. paštas info@vertimaigestais.lt, www.vertimaigestais.lt) savininko teises ir pareigas. Šio centro paskirtis – užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovauja valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre (adresas Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius, tel. (85) 2477543, faksas (85) 2477542, el. paštas info@reabilitacija.lt, www.reabilitacija.lt). Steigėjo įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą yra 300 100 litų. Centras teikia medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas.

Konkrečios šio centro funkcijos, pareigos ir teisės apibrėžtos jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, steigimo dokumentuose.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020-07-28

Spausdinti