(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Valdymo srities įstaigos

Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendina Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (adresas I,. Kanto g. 23 , LT-44296 Kaunas, tel. (8-37) 260267, faksas (8-37) 260267, el. paštas info@vertimaigestais.lt, www.vertimaigestais.lt) savininko teises ir pareigas. Šio centro paskirtis – užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovauja valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre (adresas Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius, tel. (85) 2477543, faksas (85) 2477542, el. paštas info@reabilitacija.lt, www.reabilitacija.lt).  Centras teikia medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas.

Konkrečios šių įstaigų funkcijos, pareigos ir teisės apibrėžtos jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, steigimo dokumentuose.

2023 m. Valakupių reabilitacijos centro veiklos vertinimo rodikliai

2022 m. Valakupių reabilitacijos centro veiklos ataskaita

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023-05-17

Spausdinti