(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2023 m. III ketvirčio ataskaitos:

2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2023 m. II ketvirčio ataskaitos:

2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2023 m. I ketvirčio ataskaitos:

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2022 m. III ketvirčio ataskaitos:

2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2022 m. II ketvirčio ataskaitos:

2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2022 m. I ketvirčio ataskaitos:

2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2021 m. III ketvirčio ataskaitos:

2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 

2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (konsoliduotas)

2021 m. II ketvirčio ataskaitos:

2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (metaduomenys)

2021 m. I ketvirčio ataskaitos:

2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys (metaduomenys)

2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio ataskaitos:

2020 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio ataskaitos:

2020 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio ataskaitos:

2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio ataskaitos:

2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio ataskaitos:

2019 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio ataskaitos:

2019 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio ataskaitos:

2018 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio ataskaitos:

2018 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

2018 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

2017 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

2016 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:

2016 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

2016 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio ataskaitos:

2015 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2015 m. II ketvirčio ataskaitos:

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2015 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2015 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2015 m. I ketvirčio ataskaitos:

2015 m I ketvirčio biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2015 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitos:

2014 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2014 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2014 m. III ketvirčio ataskaitos:

2014 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2014 m. II ketvirčio ataskaitos:

2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2014 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2014 m. I ketvirčio ataskaitos:

2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos:

2013 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2013 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2013 m. III ketvirčio ataskaitos:

2013 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2013 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2013 m. II ketvirčio ataskaitos:

2013 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2013 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2013 m. I ketvirčio ataskaitos:

2013 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2013 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos:

2012 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2012 m. gruodžio 31 d. biudžeto ataskaitų rinkinys

2012 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2012 m. III ketvirtis

2012 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Kitos balanso formos

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2012 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2012 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.3)

2012 m. II ketvirtis

2012 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS :

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Kitos balanso formos

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2012 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (F.3)

2012 I ketv.

2012 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2012 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2012 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.3)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2012 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.4)


2011 m.


I ketvirtis

2011 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Forma_Nr.ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2011 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2011 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.3)

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO 2011 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (F.4)

II ketvirtis

2011 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2011 M. BIRŽELIO 31 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (F.3)

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (F.4)

III ketvirtis

2011 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.3)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.4)


IV ketvirtis

2011 M. FINANASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataslaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Kitos ataskaitos

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2011 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2011 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.3)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2011 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.4)

2010 m.

I kevirtis

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO 2010 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2010M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2010 M. KOVO 31 D.

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2010 M. KOVO 31 D. BALANSAS 2010-04-15 Nr.10/01

II ketvirtis

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO 2010 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2010M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2010 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS 2010-07-15 Nr.10/02

BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2010 M. BIRŽELIO 30 D.

III ketvirtis

2010 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2010 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2010 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2010 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.3)

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO 2010 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (F.4)

IV ketirtis

2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2010 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2010 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.2)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.3)

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO 2010 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (F.4)

Spausdinti