(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

INFORMACIJOS PRIEINAMUMAS

Šiandieninė visuomenė vis labiau supranta, kad ne tik pastatai, bet ir informacija turi būti prieinama kiekvienam. Visi kartu turime būti socialiai atsakingi ir užtikrinti galimybes visiems gyventi prieinamoje informacinėje aplinkoje. Siekiant šio tikslo, didžiausias prioritetas yra žmonių su negalia poreikių suvokimas.

Informacinės aplinkos prieinamumas yra viena iš pagrindinių nepriklausomybės sąlygų ir yra tiesiogiai susijęs su žmonių tiek su, tiek ir be negalios dalyvavimu visose gyvenimo srityse – darbe, kultūroje, švietime. Tinkamai ir prieinamai parengtos informacijos naudą galime pajusti kiekvienas. Tik ar pakankamai žinių ir kompetencijų turime šiuo itin aktualiu žmonėms su skirtingomis negaliomis klausimu?

Žmonės su regėjimo negalia knygas ir popierinius dokumentus gali skaityti Brailio raštu. Tačiau informacijai persikėlus į virtualią erdvę, vis aktualesnis tampa skaitmeninis prieinamumas. Informacijos srautai tampa milžiniški ir juos sunku perskaityti ne tik žmonėms su regėjimo negalia, bet ir žmonėms su intelekto sutrikimais, disleksjja, autizmu, vyresnio amžiaus žmonėms, imigrantams, žmonėms, ilgą laiką buvusiems socialinėje atskirtyje. Dalis žmonių, o ypač žmonės su intelekto sutrikimais skaito ir supranta lengvai suprantama kalba (angl. Easy-to-Read) parengtus tekstus, kuriuose dažnai galima pamatyti tekstus paaiškinančias iliustracijas. Kurtiesiems komunikuoti padeda gestai, o žiūrint filmą – titrai.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  2023 metų pradžioje inicijavo praktinių mokymų ciklą „Kaip parengti kiekvienam prieinamą informaciją?“, skirtą viešojo sektoriaus darbuotojams apie informacijos prieinamumo naudą ir reikalingumą visiems visuomenės nariams.

Spausdinti