(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Fizinės aplinkos prieinamumas

Kyla klausimai dėl fizinės aplinkos prieinamumo? Rašykite: KC@ndt.lt ir profesionalių ekspertų komanda atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Pristatome Neįgaliųjų reikalų departamento Konsultacijų centro ekspertus: 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas

VIKTORAS GRICIUS

 

Viktoras Gricius yra ilgametis „Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos“ projektų vadovas, MB „Pastatų projektavimo menas ir mokslas“ įkūrėjas, vadovas. Jis yra puikus fizinės aplinkos prieinamumo ekspertas, atsidavęs darbui, atkaklus, kūrybiškas, energingas, patikimas, greitai besimokantis ir įsisavinantis naują informaciją.

KVALIFIKACIJA

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimui

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūrai.

IŠSILAVINIMAS

2011–2012

Kvalifikacinės pedagogikos studijos Vilniaus dailės akademijoje

(Suteikta Dailės ir technologijų pedagogo kvalifikacija)

2004–2007

Architektūros magistro studijos Vilniaus dailės akademijoje

(Suteiktas Architektūros magistro laipsnis)

2000–2004

Architektūros bakalauro studijos Vilniaus dailės akademijoje

(Suteiktas Menų bakalauro laipsnis)


Aplinkos prieinamumo specialistas

GEDIMINAS JONIKAITIS

 

Gediminas Jonikaitis yra leidinio „Internetas visiems: prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas“ vienas iš autorių. Jis yra žmonių su regos negalia elektroninės aplinkos prieinamumo, Brailio rašto ekspertas. Jis nuolat siekia sužinoti ir išmokti kažką naujo, dėl to daug skaito.

VEIKLOS IR ATSAKOMYBĖS

2017–2019

Dirbdamas VšĮ „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos“ respublikiniame centre:

 • gynė neregių ir silpnaregių teises bei atstovavo jų interesus valstybinėse ir privačiose institucijose fizinės aplinkos (viešų ir privačių pastatų, miesto susisiekimo infrastruktūros, visuomeninio transporto), interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių, Brailio rašto naudojimo bei techninių pagalbos priemonių prieinamumo srityse.
 • Aktyviai dalyvavo LR aplinkos ministro sudarytoje darbo grupėje, teikdamas pasiūlymus statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ pakeitimams parengti.
 • Rinko ir analizavo duomenis visos Lietuvos mastu dėl fizinės aplinkos (viešų ir privačių pastatų, miesto susisiekimo infrastruktūros, visuomeninio transporto) prieinamumo.
 • Testavo valstybės, savivaldybių ar privataus sektoriaus interneto svetainių prieinamumą.
 • Dalyvavo Brailio rašto ženklų kūrimo darbo grupėje.

IŠSILAVINIMAS

2004–2007

Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas.

Elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.

Studijų kryptis – Telekomunikacijos


Lietuvos paraplegikų asociacijos teisininkas

EGIDIJUS GRIGONIS

 

Egidijus Grigonis turi:

 • aukštąjį universitetinį išsilavinimą, teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • ilgametę patirtį, analizuojant ir taikant statybos techninius reglamentus.

Egidijus Grigonis aktyviai dalyvavo:

 • LR aplinkos ministro sudarytoje darbo grupėje, rengusioje iki šiol galiojantį statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653.
 • LR aplinkos ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-28 sudarytoje darbo grupėje dėl statinių prieinamumo reikalavimų peržiūros ir tobulinimo.

SVARBŪS FAKTAI

2022 m. Egidijus Grigonis moderavo Lietuvos paraplegikų asociacijos organizuotą diskusiją „Apstatytosios aplinkos prieinamumą užtikrinančio teisinio reguliavimo pokyčiai ir perspektyvos“, kurioje buvo nagrinėjamos šios temos:

 • Statinių, kurie turi būti pritaikomi neįgaliųjų poreikiams, projektų ekspertizių atlikimo vienų metų patirtis.
 • STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ santykis su 2021 m. naujos redakcijos standartu ISO 21542:2021 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“.

Europos Komisijos užsakymu parengto ir 2021 m. patvirtinto pirmojo Europos standarto LST EN 17210:2021 „Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir naudojimo patogumas. Funkciniai reikalavimai“ vieta ir galima reikšmė normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemoje.


Techninių projektų ekspertavimo dėl prieinamumo neįgaliesiems specialistas

ALGIS GIBA

 

Komunikabilus, draugiškas ir pareigingas Algis Giba pats sėdintis ratukuose visą savo gyvenimą yra pašventęs fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo klausimams.

DARBO PATIRTIS

2022–iki dabar

UAB „Būsto sprendimai“. Projektų ekspertizės vadovų asistentas, techninių projektų ekspertavimas dėl prieinamumo neįgaliesiems.

2021–2022

UAB „Ekspertika“. Projektų ekspertizės vadovų asistentas, techninių projektų ekspertavimas iš pritaikymo neįgaliesiems pozicijos.

1998–iki dabar

Neįgaliųjų aplinkos asociacija, pirmininkas

2003–2021

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, įgaliotas specialistas apskrityje. Techninių projektų tikrinimas iš pritaikymo neįgaliesiems pozicijos, darbas informacinėje sistemoje „InfoStatyba“, dalyvavimas valstybinėse statybos užbaigimo komisijose kontroliuojant statinių prieinamumą neįgaliesiems.

1998–2018

Žmonių su negalia VšĮ „Aplinka visiems“, įgaliotas specialistas Panevėžio apskričiai. Architektūrinių projektų tikrinimas, dalyvavimas užbaigtų objektų priėmimo komisijų darbe tikrinant jų pritaikomumą neįgaliesiems.

2009–2019

Panevėžio m. Rokiškio r., Panevėžio r., Kupiškio r. savivaldybių administracijos, Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, neįgaliųjų atstovas.

2005–2009

VšĮ „Neįgaliųjų integracijos centras“, direktorius

 

Spausdinti