(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Plėtros programos

Čia rasite plėtros programas ir priemones vykdomas pagal valstybės institucijų veiklos sritis, kurios susijusios su neįgaliųjų padėtimi ir gerovės gerinimu.

Valstybės veiklos sritis – atskira kokybiškai susijusios valstybės biudžeto asignavimų valdytojų veiklos sritis, kuriai rengiamos nacionalinės plėtros programos.

Patvirtinta priemonė sieks užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems

Informuojame, kad šių metų vasario 4 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu Nr. A1-76 patvirtino 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-005-02-06-01 „Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems“ aprašą (toliau – Fizinio prieinamumo priemonė)

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2744390185b511ecbd43a994b3e2e1cb).

Įgyvendinant Fizinio prieinamumo priemonę bus atlikta teisės aktų susijusių su fizinės infrastruktūros prieinamumu neįgaliesiems analizė ir identifikuotas poreikis juos tobulinti ar parengti naujus teisės aktus. Vadovaujantis analizės rezultatais, tobulinami teisės aktai, susije su fizinės infrastruktūros prieinamumo neįgaliesiems užtikrinimu, rengiami teisės aktai, reglamentuojantys statinių prieinamumo stebėsenos ir kontrolės mechanizmą. Atsižvelgiant į poreikį įvertinti neįgaliesiems neprieinamus viešuosius statinius, planuojama įdiegti viešųjų statinių prieinamumo neįgaliesiems stebėsenos ir kontrolės mechanizmą.

Bus plėtojama nauja inovacinė paslauga – aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis diegiant naują aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis metodą – mobiliąsias komandas;

Taip pat bus vykdomos komunikacinė veikla – vykdyti visuomenės švietimą dėl fizinės infrastruktūros prieinamumo skatinimo, viešųjų pirkimų būdu samdant viešinimo specialistus ir investicinė veikla – organizuoti mokymus asmenims, susijusiems su statinių projektavimu, dizainu, urbanistika bei savivaldybių sveikatos, socialinių reikalų, švietimo, kultūros, sporto, susisiekimo, teritorijų planavimo specialistams dėl fizinės infrastruktūros prieinamumo užtikrinimo ir/ arba universalaus dizaino taikymo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

KONTAKTINIS ASMUO
Gražina Šeibokienė, Bendrojo ugdymo departamentio Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, tel. +370 5 2191148, el. p. grazina.seibokiene@smm.lt

Aplinkos ministerija

KONTAKTINIS ASMUO
Milda Milbutaitė, Strateginės komunikacijos skyriaus vyr. specialistę, tel. 8 686 82 967, el. p. milda.milbutaite@am.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

KONTAKTINIS ASMUO
Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė, Tikslinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja, tel. 8695 00838, el. p. jurgita.ciuladaite@socmin.lt
Teresa Roščinska, Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė, tel. 8658 59235, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt
Rasa Genienė, Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės patarėja, tel. 8652 67564, el. p. rasa.geniene@socmin.lt.

Sveikatos apsaugos ministerija

Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus patarėja Ilona Radvinauskienė, tel.: (8 5|) 219 33 23, el.p.: Ilona.Radvinauskiene@sam.lt

Susisiekimo ministerija

L. e. Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas Jurgitą Rimkuvienę (tel. 85 239 3820, el. p. jurgita.rimkuviene@sumin.lt)

Spausdinti