(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kontaktai

Informacija telefonu – 8 658 88400 ; (8-5) 2316649
Užklausos el. paštu – centras@ndt.lt
Departamento darbo laikas
I-IV 8.00-12.00 – 12.45-17.00
V 8.00-12.00 – 12.45-15.45
Departamento darbuotojų nestandartinis darbo laikas
Vardas Pavardė Pareigos Kontaktai
Vadovybė
Eglė Čaplikienė Direktorė (veiklos valdymas, užtikrinant kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai)
8 675 57667
(8-5) 2394422
egle.caplikiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 14
Milda Kristina Mennea Vyresnioji patarėja prieinamumas; teisės klausimai; Neįgaliųjų reikalų taryba
8 687 88605
(8-5) 2394428
milda.mennea@ndt.lt
Kabineto nr.: 16
Administravimo ir išteklių valdymo skyrius
Rasa Balaišienė Skyriaus vedėja (skyriaus veiklos administravimas, personalo klausimai, korupcijos prevencija; bendrieji klausimai)
8 658 88409
(8-5) 2394425
rasa.balaisiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 8
Liudmila Dulinskienė Vyresnioji patarėja (priemonių – socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas; NVO veiklos rėmimas; asmeninio asistento paslaugos; statinių pritaikymo priežiūra sistemoje ,,Infostatyba“ ir vykdomų viešųjų pirkimų būdu – finansavimas ir ataskaitos; sąmatų sudarymas; įstaigos išlaikymo sąskaitų administravimas ir apmokėjimo kontrolė; VBAMS; VTIPS) 8 667 37341
(8-5) 2394423
liuda.dulinskiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 11
Sandra Buklienė Vyriausioji specialistė (priemonių – šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymas; būsto pritaikymas neįgaliesiems; finansinė pagalba neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose; 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems, auginantiems vaikus finansavimas ir ataskaitos; inventorizacija) 8 658 88397
(8-5) 2394426
sandra.bukliene@ndt.lt
Kabineto nr.:11
Beatričė Jasinskaitė Specialistė (teisės klausimai, turto valdymas (panauda), aukcionai, asmens duomenų apsaugos pareigūnas) 8 667 43014
beatrice.jasinskaite@ndt.lt

Kabineto nr.:12

Darbo laikas:

I–IV   8.00–9.00 ir

15.00-17.00

V    8.00–17.00 (pietų pertrauka 12.00-13.00)


Jūratė Morkvėnaitė-Paulauskienė Viešųjų pirkimų specialistė (viešųjų pirkimų klausimai) 8 658 88 392
(8-5) 2394426
jurate.morkvenaite@ndt.lt
Kabineto nr.:12
Raminta Motiejūnaitė Referentė (Dokumentų tvarkymas ir apskaita, archyvavimas, asmenų priėmimas, direktoriaus susitikimų aptarnavimas, techninis Neįgaliųjų reikalų tarybos aptarnavimas, tinklapio ir Facebook paskyros administravimas) 8 658 88400
(8-5) 2316649
raminta.motiejunaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 17
Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
Jolanta Mikulėnienė Skyriaus vedėja (skyriaus veiklos administravimas)
8 658 88407
(8-5) 2394427
jolanta.mikuleniene@ndt.lt
Kabineto nr.: 7
Rasa Šivickienė Vyriausioji specialistė (socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems, statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros priemonė) 8 658 88406
(8-5) 2394421
rasa.sivickiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 6
Rita Karpuvienė Vyriausioji specialistė (atvejo vadybos ir psichologo paslaugos kurtiesiems administravimas, gestų kalbos vertėjų atestacija, klausos negalią turinčių asmenų integracijos klausimai, visuomenės švietimo priemonės) 8 667 43004
(8-5) 2394429
rita.karpuviene@ndt.lt
Kabineto nr.: 5
Jolita Karvelienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas, neįgaliųjų vairavimo mokymo paslaugos, visuomenės švietimo priemonės) 8 659 73543
(8-5) 2394421
jolita.karveliene@ndt.lt
Kabineto nr.: 6
Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė Vyriausioji specialistė (asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems paslaugos administravimas, visuomenės švietimo priemonės) 8 659 73542
(8-5) 2394480
simona.artimaviciute@ndt.lt
Kabineto nr.: 4
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
Lina Gulbinė
Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas 8 663 69686
(8-5) 2394424
lina.gulbine@ndt.lt
Kabineto nr.: 9
Zita Urbienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas, statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūra)
8 667 43009
(8-5) 2394482
zita.urbiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 10
Rasa Grigaliūnienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas, statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūra)
8 645 06207
(8 5) 2394482
rasa.grigaliuniene@ndt.lt
Kabineto nr.: 10
Aušra Bubulytė Vyriausioji specialistė (eilių sudarymas ir siuntimų išdavimas ilgalaikei socialinei globai gauti, finansinės pagalbos neįgaliesiems stundentams kontrolė, 20 proc. BSI išmokos mokėjimo kontrolė) 8 648 03124
(8-5) 2394481
ausra.bubulyte@ndt.lt
Kabineto nr.: 3
Lina Drazdauskaitė Vyriausioji specialistė (Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, veiklų, susijusias su Institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje koordinavimas, valstybės turto panaudos sutartimi, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, perduoto turto (automobilio) tikslinio panaudojimo tikrinimas ir ataskaitų apibendrinimas) 8 658 88408
(8-5) 2394482
lina.drazdauskaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 2
Neringa Česnulaitė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų stebėsena; ataskaitų, išvadų ir rekomendacijų rengimas; NRD atliekamų ar užsakomų tyrimų koordinavimas; 2021–2030 m. Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos rengimas) 8 658 88 393
(8-5) 2394481
neringa.cesnulaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 3
Emilija Jankauskaitė Vyriausioji specialistė (asmeninio asistento ir kitų paslaugų teikimas; neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų stebėsena; įgyvendinamų programų vykdymo ir lėšų tikslinio panaudojimo kontrolė) 8 659 73541
emilija.jankauskaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 2

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-09-27

Spausdinti