(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kontaktai

Informacija telefonu – 8 658 88400
Užklausos el. paštu – [email protected]
Departamento darbo laikas
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Departamento darbuotojų nestandartinis darbo laikas
 
Vardas Pavardė Pareigos Kontaktai
Vadovybė
Eglė Čaplikienė Direktorė (veiklos valdymas, užtikrinant kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai)
8 675 57667
[email protected]
Kabineto nr.: 14
Administravimo ir išteklių valdymo skyrius
Rasa Balaišienė Skyriaus vedėja (skyriaus veiklos administravimas, personalo klausimai, korupcijos prevencija; bendrieji klausimai)
8 658 88409
[email protected]
Kabineto nr.: 8
Liudmila Dulinskienė Vyresnioji patarėja (priemonių – socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas; NVO veiklos rėmimas; asmeninio asistento paslaugos ir vykdomų viešųjų pirkimų būdu – finansavimas ir ataskaitos; sąmatų sudarymas; įstaigos išlaikymo sąskaitų administravimas ir apmokėjimo kontrolė; VBAMS; VTIPS) 8 667 37341
[email protected]
Kabineto nr.: 11
Ąžuolas Kuprys Patarėjas (teisiniai klausimai; asmens duomenų apsauga; asmenų prašymai; turto panauda)

8 659 28898         
[email protected]

Kabineto nr.:12

Sandra Buklienė Vyriausioji specialistė (priemonių – šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymas; būsto pritaikymas neįgaliesiems; finansinė pagalba neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose; 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems, auginantiems vaikus finansavimas ir ataskaitos; inventorizacija) 8 658 88397
[email protected]
Kabineto nr.:11
Jūratė Morkvėnaitė-Paulauskienė Viešųjų pirkimų specialistė (viešųjų pirkimų klausimai) 8 658 88 392
[email protected]
Kabineto nr.:12
Raminta Motiejūnaitė Referentė (Dokumentų tvarkymas ir apskaita, archyvavimas, asmenų priėmimas, direktoriaus susitikimų aptarnavimas, techninis Neįgaliųjų reikalų tarybos aptarnavimas, tinklapio ir Facebook paskyros administravimas) 8 658 88400
[email protected]
Kabineto nr.: 17
Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
Jolanta Mikulėnienė Skyriaus vedėja (skyriaus veiklos administravimas)
8 658 88407
[email protected]
Kabineto nr.: 7
Rasa Šivickienė Vyresnioji patarėja(socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems; Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklos organizavimas) 8 658 88406
[email protected]
Kabineto nr.: 6
Jolita Karvelienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas, neįgaliųjų vairavimo mokymo paslaugos, visuomenės švietimo priemonės) 8 659 73543
[email protected]
Kabineto nr.: 6
Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė Vyriausioji specialistė (asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems paslaugos administravimas, visuomenės švietimo priemonės) 8 659 73542
[email protected]
Kabineto nr.: 4
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
Lina Gulbinė
Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas 8 650 52666
[email protected]
Kabineto nr.: 9
Rasa Grigaliūnienė Vyresnioji patarėja(neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas; Lietuvių gestų kalbos vertimo centro ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro veiklos koordinavimas)
8 645 06207
Kabineto nr.: 10
Irma Kalinauskienė  Patarėja(asmeninio asistento priemonės patikra; būsto pritaikymo koordinavimas, konsultavimas ir stebėsena) 8 658 88393
[email protected]
Kabineto nr.: 3
Zita Urbienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas)
8 667 43009
Kabineto nr.: 10
Aušra Bubulytė Vyriausioji specialistė (eilių sudarymas ir siuntimų išdavimas ilgalaikei socialinei globai gauti, finansinės pagalbos neįgaliesiems stundentams kontrolė, 20 proc. BSI išmokos mokėjimo kontrolė) 8 648 03124
[email protected]
Kabineto nr.: 3
Lina Drazdauskaitė Vyriausioji specialistė (Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, veiklų, susijusių su Institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje koordinavimas, valstybės turto panaudos sutartimi, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, perduoto turto (automobilio) tikslinio panaudojimo tikrinimas ir ataskaitų apibendrinimas) 8 658 88408
[email protected]
Kabineto nr.: 2
Rita Karpuvienė Vyriausioji specialistėNeįgaliesiems tinkamos aplinkos visos gyvenimo srityse plėtros programos priemonių įgyvendinimo koordinavimas, organizavimas ir stebėsena

8 667 43004                  [email protected] Kabineto nr.: 2

Nikolaj Špakov Vyriausiasis specialistas(Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos  ir neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo stebėsena) 8 659 28982
[email protected]
Kabineto nr.: 2

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-22

Spausdinti