(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kontaktai

Informacija telefonu – 8 523 33320
Užklausos el. paštu – info@anta.lt

Vardas Pavardė Pareigos  
Vadovybė
Eglė Čaplikienė Direktorė veiklos valdymas, užtikrinant kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai  
 
Rasa Balaišienė Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas, personalo klausimai, korupcijos prevencija; bendrieji klausimai  
Liudmila Dulinskienė Vyresnioji patarėja priemonių – socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas; NVO veiklos rėmimas; asmeninio asistento paslaugos ir vykdomų viešųjų pirkimų būdu – finansavimas ir ataskaitos; sąmatų sudarymas; įstaigos išlaikymo sąskaitų administravimas ir apmokėjimo kontrolė; VBAMS; VTIPS  
Ąžuolas Kuprys Vyresnysis patarėjas teisiniai klausimai; asmens duomenų apsauga; asmenų prašymai; turto panauda  
Sandra Buklienė Vyriausioji specialistė priemonių – šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymas; būsto pritaikymas neįgaliesiems; finansinė pagalba neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose; 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems, auginantiems vaikus finansavimas ir ataskaitos; inventorizacija  
Jūratė Morkvėnaitė-Paulauskienė Viešųjų pirkimų specialistė viešųjų pirkimų klausimai  
Raminta Buklienė Referentas dokumentų tvarkymas ir apskaita, archyvavimas, asmenų priėmimas, direktoriaus susitikimų aptarnavimas, techninis Neįgaliųjų reikalų tarybos aptarnavimas, tinklapio ir Facebook paskyros administravimas  
 
Jolanta Mikulėnienė Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas  
Rasa Šivickienė Vyresnioji patarėja socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems; Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklos organizavimas  
Jolita Karvelienė Patarėja neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas, neįgaliųjų vairavimo mokymo paslaugos, visuomenės švietimo priemonės  
Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė Patarėja asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems paslaugos administravimas, visuomenės švietimo priemonės  
Agnė Šubelko Vyriausioji specialistė visuomenės viešinimo neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais priemonės; klausos negalią turinčių asmenų integracijai skirtos priemonės; lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacija  
 
Lina Gulbinė
Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas  
Rasa Grigaliūnienė Vyresnioji patarėja neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas; Lietuvių gestų kalbos vertimo centro ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro veiklos koordinavimas  
Irma Kalinauskienė  Patarėja asmeninio asistento priemonės patikra; būsto pritaikymo koordinavimas, konsultavimas ir stebėsena  
Zita Urbienė Patarėjaneįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas; konsultacijų centro koordinavimas  
Aušra Bubulytė Vyriausioji specialistė eilių sudarymas ir siuntimų išdavimas ilgalaikei socialinei globai gauti, finansinės pagalbos neįgaliesiems stundentams kontrolė, 20 proc. BSI išmokos mokėjimo kontrolė  
Lina Drazdauskaitė Vyriausioji specialistė Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, veiklų, susijusių su Institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje koordinavimas, valstybės turto panaudos sutartimi, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, perduoto turto (automobilio) tikslinio panaudojimo tikrinimas ir ataskaitų apibendrinimas  
Rita Karpuvienė Vyriausioji specialistė Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visos gyvenimo srityse plėtros programos priemonių įgyvendinimo koordinavimas, organizavimas ir stebėsena  
Ana Staševičienė Vyriausiasis specialistas fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo stebėsena  
Laura Mikelevičiūtė Vyriausiasis specialistas informacijos lengvai suprantama kalba rengimas, konsultacijos ir mokymai  

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2024-05-13

Spausdinti