Teksto dydis :

Naujienos


Puslapis : 1 2 3 4 5 6 Sekantis Paskutinis

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS A. PABEDINSKIENĖS SVEIKINIMAS SU ŠV.VELYKOMIS SU VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ IR SUBTITRAIS

2014-04-17

AKTUALIOS TRUMPALAIKĖS GLOBOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS VILNIAUS MIESTE

2014-04-16

Vadovaujantis teisės aktais, trumpalaikės globos paslaugos yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės paslaugos darbo savaitę (paromis). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2013 m. trumpalaikė socialinė globa (kartu su „atokvėpio“ paslaugomis) buvo organizuojama 24 savivaldybėse, ją gavo 180 sunkios negalios asmenų.
Informuojame, jog Vilniuje trumpalaikės socialinės globos paslaugos jau teikiamos Valakampių socialinių paslaugų namų Trumpalaikės globos centre (Kojelavičiaus g. 127, Vilnius). Daugiau informacijos paspaudus nuorodą http://www.valakampiuspn.lt/trumpalaike-socialine-globa/

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS A. PABEDINSKIENĖS SVEIKINIMAS SU ŠV.VELYKOMIS

2014-04-16

MINISTRĖ A. PABEDINSKIENĖ:,,KIEKVIENAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS LIETUVOJE YRA VERTAS GERUMO ŽVAIGŽDĖS"

2014-04-15

Pirmą kartą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuota akcija „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“ baigėsi – Gerumo Žvaigždėmis apdovanoti geriausio vardą pelniusieji socialiniai darbuotojai. Plačiau

Lietuva turi realią galimybę pirmą kartą šalies istorijoje turėti savo atstovą Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komitete. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė Lietuvoje reziduojančių ambasadų atstovams pristatė mūsų šalies kandidatą – socialinių mokslų daktarą, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorių, Socialinių mokslų fakulteto dekaną Joną Ruškų.

[plačiau]

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

2014-04-08

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-188 buvo patvirtintas valstybės biudžeto lėšų paskirstymas 2014 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti (plačiau skaitykite skyrelyje Programų vykdytojams).

KVIEČIAME ĮMONES DALYVAUTI NACIONALINIUOSE ATSAKINGO VERSLO APDOVANOJIMUOSE

2014-04-04

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau septintą kartą skelbia Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą, kurio metu Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos pažangiausios įmonės, 2013 m. nuveikusios daugiausiai darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje. Plačiau

APLINKOS PRITAIKYMAS

2014-04-04

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems gali būti užtikrinamas specialiais sprendimais. Kuriami įvairūs aplinkos pritaikymo produktai, kurie padeda įgyvendinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems.
Kviečiame pažiūrėti, kaip inovacijos ir techniniai sprendimai užtikrina neįgaliesiems galimybę būti savarankiškais ir sudaro sąlygas aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Video medžiaga

ĮVYKO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS POSĖDIS

2014-04-04

2014 m. balandžio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama Taryba) išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo Tarybos nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis“, asociacijų, vienijančių autizmo sutrikimą turinčius asmenis ir jų šeimos narius, atstovai. Plačiau
 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS POSĖDIS

2014-03-31

2014 m. balandžio 3 d. (ketvirtadienį) 14 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje (Kolegijų salėje, A.Volano g. 2, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvažiuojamasis posėdis. Plačiau


Puslapis : 1 2 3 4 5 6 Sekantis Paskutinis