Teksto dydis :

Naujienos


Puslapis : 1 2 3 4 5 6 Sekantis Paskutinis

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

2015-01-30

Informuojame, kad 2015 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras  patvirtino valstybės biudžeto lėšų paskirstymus 2015 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo ir Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti (plačiau skaitykite skyrelyje Programų vykdytojams).

Sausio 21-22 d. pirmą kartą Lietuvoje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, susitikę tarptautiniai Europos pagalbinių technologijų informacijos tinklo (EASTIN) kūrimo ekspertai bei projekto partneriai apžvelgia pasiekimus diegiant EASTIN informacinę sistemą, tariasi dėl jos tobulinimo, dalinasi savo šalių gerąja patirtimi vystant pagalbinių technologijų informacines sistemas.

[plačiau]

Viešoji įstaiga Surdologijos centras 2014 m. parengė Kelių eismo taisykles vaizdo skaitmeniniu formatu. Tai daugiau kaip dviejų valandų trukmės metodinė priemonė, turinti navigacinę sistemą. 

[plačiau]

Globos įstaigų pertvarka pereina į aktyvią stadiją, t.y. pradeda veikti globos įstaigų pertvarkos organizacinė grupė. Ji kuriama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento pagrindu, todėl papildomų etatų nebus steigiama.

[plačiau]

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2014-12-23

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-656 patvirtintu Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 2015 metais tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. sausio 12 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Plačiau apie paraiškų teikimą skaitykite skyrelyje Paraiškų teikimas

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ FORMŲ PAKEITIMAI SUSIJĘ SU EURO ĮVEDIMU

2014-12-23
  • Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-642 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-346 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau
  • Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-643 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d.įsakymo Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau
  • Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-644 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A1-239 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau

2014 m. viešoji įstaiga Surdologijos centras organizavo 5 šviečiamuosius seminarus tema „Lietuvių gestų kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose“. Klaipėdos, Šiaulių, Lietuvos edukologijos universitetuose bei Vilniaus ir Kauno kolegijose organizuotose renginiuose buvo kalbama apie gestų kalbos paskirtį aukštosiose mokyklose, kurčiųjų elgesio kultūrą ir gestų kalbą. Seminarai buvo skirti darbuotojams ir studentams.

[plačiau]

AKTUALI INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO

2014-12-22

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-651 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“.
Plačiau skaitykite skyriuje ,,Projektų finansavimas per savivaldybes"

MINISTRĖS A. PABEDINSKIENĖS SVEIKINIMAS SU VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ

2014-12-22

2014 m. gruodžio 18 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės susitikimo su Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovais metu aptarti neįgaliesiems aktualūs klausimai siekiant neįgaliųjų integracijos ir teisių užtikrinimo. 

[plačiau]

Puslapis : 1 2 3 4 5 6 Sekantis Paskutinis