(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Socialinės globos įstaigos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

2024-03-19

Eil. Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančiųjų eilėje skaičius

1.       

Adakavo socialinių paslaugų namai

219

3

2.

Aknystos socialinės globos namai

290

12

3.

Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai

63

9

4.

Didvyžių socialinės globos namai

213

11

5.

Dūseikių socialinės globos namai

204

7

6.

Ilguvos socialinės globos namai

72

3

7.

Jasiuliškių socialinės globos namai

240

12

8.

Jotainių socialinės globos namai

168

16

9.

Jurdaičių socialinės globos namai

243

22

10.

Kalvarijos socialinės globos namai

93

4

11.

Kėdainių socialinės globos namai

150

6
12.

Kupiškio socialinės globos namai

135

14

13.

Lavėnų socialinės globos namai

97

6

14.

Linkuvos socialinės globos namai,

Iš jų grupinio gyvenimo namuose

250

13

1

15.

Macikų socialinės globos namai

320

17

16.

Marijampolės spec. sgn, iš jų:

Stacionariame globos padalinyje

Grupinio gyvenimo namų padal.

Specializuotas slaugos ir socialinės globos namų padalinys**

97

37

20

40

3

8

17.

Padvarių socialinės globos namai

214

41

18.

Prūdiškių socialinės globos namai

208

20

19.

Skemų socialinės globos namai

319

12

20.

Spec. sgn ,,Tremtinių namai“

86

14, iš kurių

8 tremtinių*

6 kiti asmenys

21.

Stonaičių socialinės globos namai

150

22.

Strėvininkų socialinės globos namai

180

4

23.

Strūnos socialinės globos namai

185

7

24.

Suvalkijos socialinės globos namai

166

6

25.

Utenos socialinės globos namai

254

10

26.

Veisiejų socialinės globos namai

126

4

27.

Visagino socialinės globos namai

148

11

28.

Zarasų socialinės globos namai

194

18

29.

Nijolės Genytės socialinės globos namai

151

2

30.

Ventos socialinės globos namai

161

31.

Socialinės globos centras „Vija”

163

2

 

Iš viso:

5559 3

314

         
     

     

 
         
         

 * Tremtiniai apgyvendinami pirmumo eile

**Globos namų specializuotame slaugos ir socialinės globos padalinyje pirmumo teise apgyvendinami suaugę asmenys su sunkia negalia, kuriems jau teikiama socialinė globa socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia.

Informacija apie eiles teikiama telefonu 8 648 03 124

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2024-03-19

Spausdinti