(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimas

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1‑817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemones, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 metais finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus:

  • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;
  • Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus;
  • Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektus.

Spausdinti