(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimas

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

2023 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos ir finansavimo konkursai nebus organizuojami. Nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas galės teikti tik akredituoti paslaugų gavėjai.

Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1‑817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemones, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 metais finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus:

  • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;
  • Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus.

Projektų finansavimo konkurso pavadinimas

Už priemonę atsakingas administracijos padalinys

Planuojamo konkurso paskelbimo data

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 m. konkursas

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius

2022-09-06

Spausdinti