(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

AKREDITAVIMAS (socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje)

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos gavėjai:

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai)

vaikams su negalia ir jų šeimos (globėjai)

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.

2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.

Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.

Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

 

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai.

Spausdinti