(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Konkursai

2023-05-02

Skelbimas apie pakartotinį viešąjį aukcioną dėl nenaudojamo automobilio pardavimo

2023-04-14

Skelbimas apie viešąjį aukcioną dėl nenaudojamo automobilio pardavimo

2022-12-09

Konkursas į Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus patarėjo pareigas

2022-10-11

Konkursas į Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus patarėjo pareigas (neįvyko)

2022-09-05

Konkursas į Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus patarėjo pareigas (neįvyko)

2022-07-25

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio) pareigas

2022-06-03

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2022-06-02

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2022-05-16

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2022-03-29

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas NEĮVYKO

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ATŠAUKTAS

2021-02-01

Konkursas į Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus viešųjų pirkimų specialisto pareigas

2020-10-06 SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ AUKCIONAS ATŠAUKTAS

DĖL NENAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. spalio 28 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis MERCEDES-BENZ SPRINTER, valstybinis. Nr. VVZ545 2003 1500 Miško 1-asis takas 3, Kulautuva, Kauno rajonas

Parduodamą automobilį MERCEDES-BENZ SPRINTER, valstybinis. Nr. VVZ545 galima apžiūrėti Miško 1-asis takas 3, Kulautuva, Kauno rajonas, laiką suderinus telefonu (8 693)00380, Paulius Krauza.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 6) 299 8524, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2020-06-01 SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. birželio 18 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 2003 1500 Šatrijos g. 15, Vilnius

Parduodamą automobilį MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 685)13755, Petras Radzevičius.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 6) 299 8524, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.“

2020-03-09 AUKCIONAS ATŠAUKTAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. balandžio 15 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 2003 1500 Šatrijos g. 15, Vilnius

Parduodamą automobilį MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 685)13755, Petras Radzevičius.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2020-02-21

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjo pareigas

2020-02-12

Konkursas į Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2020-02-07

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ 

DĖL NENAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. kovo 4 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 2007 2000 Vaidilutės g. 69, Vilnius
2. Automobilis VW LT28, Valst. Nr. AHL884 2004 500 Kareivių g. 2C, Vilnius
3. Automobilis MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 2003 2550 Šatrijos g. 15, Vilnius

Parduodamą automobilį VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Parduodamą automobilį VW LT28, Valst. Nr. AHL884, galima apžiūrėti Kareivių g. 2C, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 650) 85110, Jūratė Matulaitienė.

Parduodamą automobilį MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 685)13755, Petras Radzevičius.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima

2019-12-13

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. sausio 14 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. GET635 2007 1000 Kareivių g. 2C, Vilnius
2. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 2007 2500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
3. Automobilis VW LT28, Valst. Nr. AHL884 2004 800 Kareivių g. 2C, Vilnius
4. Automobilis MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 2003 3650 Šatrijos g. 15, Vilnius

Parduodamą automobilį VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Parduodamus automobilius VW LT28, Valst. Nr. AHL884, VW TRANSPORTER, Valst. Nr. GET635 galima apžiūrėti Kareivių g. 2C, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 650) 85110, Jūratė Matulaitienė.

Parduodamą automobilį MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 685)13755, Petras Radzevičius.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2019-11-07

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. lapkričio 26 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

nimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. GET635 2007 1200 Kareivių g. 2C, Vilnius
2. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV441 2007 3400 Šatrijos g. 15, Vilnius
3. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 2007 3150 Vaidilutės g. 69, Vilnius
4. Automobilis VW LT28, Valst. Nr. AHL884 2004 1050 Kareivių g. 2C, Vilnius
5. Automobilis MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 2003 4050 Šatrijos g. 15, Vilnius

Parduodamą automobilį VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Parduodamus automobilius VW LT28, Valst. Nr. AHL884, VW TRANSPORTER, Valst. Nr. GET635 galima apžiūrėti Kareivių g. 2C, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 650) 85110, Jūratė Matulaitienė.

Parduodamus automobilius VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV441, MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 685)13755, Petras Radzevičius.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2019-10-29

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2019-10-17

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjo pareigas

2019-10-16

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. lapkričio 6 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. GET635 2007 1600 Kareivių g. 2C, Vilnius
2. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV441 2007 4000 Šatrijos g. 15, Vilnius
3. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 2007 3700 Vaidilutės g. 69, Vilnius
4. Automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV429 2007 2000 Šatrijos g. 15, Vilnius
5. Automobilis VW LT28, Valst. Nr. AHL884 2004 1500 Kareivių g. 2C, Vilnius
6. Automobilis Mercedes-Benz Sprinter 313CDI, Valst. Nr. VVZ535 2003 4500 Šatrijos g. 15, Vilnius

Parduodamą automobilį VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič..

Parduodamus automobilius VW LT28, Valst. Nr. AHL884, VW TRANSPORTER, Valst. Nr. GET635 galima apžiūrėti Kareivių g. 2C, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 650) 85110, Jūratė Matulaitienė.

Parduodamus automobilius VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV441, VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV429, VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV442 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilnius, laiką suderinus telefonu (8 685)13755, Petras Radzevičius.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima

2019-09-23

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ NRD INTERNETINIAME PUSLAPYJE

DĖL NENAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO

„Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. spalio 9 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
2. Lengvasis automobilis VW LT35, Valst. Nr. BGG803, 2005 650 Vaidilutės g. 69, Vilnius
6. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 887, 2004 550 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamus automobilius galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.“

2019-08-27

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Projekto “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ įgyvendinimui skelbiamas partnerių atrankos konkursas, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Šiaulių, Telšių regionuose teiks šias paslaugas:

–              apsaugoto būsto paslauga;

–              socialinių dirbtuvių paslauga;

–              įdarbinimo su pagalba paslauga;

–              pagalbos priimant sprendimus paslauga.

Konkursas vykdomas vadovaujantis:

  1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintu Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ partnerių atrankos tvarkos aprašu;
  2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3.

Konkurso paskelbimo pradžia 2019-08-27 8:00 val. Paraiškos ir jų priedai teikiami iki 2019-09-24 17:00 val.

Pareiškėjas viename užklijuotame voke turi pateikti du paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorius bei elektroninį paraiškos ir pridedamų dokumentų variantą kompiuterinėje laikmenoje. Ant voko turi būti užrašyta ,,Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos konkursui‟, pareiškėjo pavadinimas, planuojamos teikti paslaugos pavadinimas, regiono, kuriame ketinama teikti paslaugą, pavadinimas. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius, LT-03223.  Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Po nustatytos datos gautos paraiškos nevertinamos. Atrankos dalyviui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Kontaktinis asmuo teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusias klausimais: Lina Gulbinė, tel.: 852394424, el.paštas: lina.gulbine@ndt.lt, arba ją pavaduojantis asmuo – Asta Girkantė, tel.  8 618 81488, el. paštas: asta@pasikonsultuok.lt. Laikas pasiteirauti nuo 8:00 iki 17:00 val.

Paraiškos formos:

Apsaugoto busto paraiška;

Socialinių dirbtuvių paraiška;

Pagalbos priimant sprendimus paraiška;

Įdarbinimo su pagalba paraiška.

Priedai:

1 Priedas: Pagalbos priimant sprendimus pretendentų į partnerius  atrankos vertinimo kriterijai;

2 Priedas: Apsaugoto būsto pretendentų į partnerius atrankos vertinimo kriterijai;

3 Priedas: Socialinių dirbtuvių pretendentų į partnerius atrankos vertinimo kriterijai;

4 Priedas: Įdarbinimo su pagalba partnerių atrankos vertinimo kriterijai;

9 Priedas: Deklaracija dėl atitikimo aprašo 11.2 – 11.9 punkto nuostatoms;

10 Priedas: Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Paslaugų aprašai:

Apgyvendinimo su parama suaugusiems asmenims su psichikos ir/ar proto negalia paslaugų teikimo metodikos aprašas (žr. III tipo apgyvendinimo su parama paslaugą)

Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašas

Socialinių dirbtuvių veiklos modelio 1 priedas; Socialinių dirbtuvių veiklos modelio 2 predas;

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimo asmenims su negalia tvarkos aprašas

Pagalbos priimant kasdienius sprendimus paslaugų teikimo aprašas

2019-08-14

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. rugsėjo 4 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Lengvasis automobilis FORD TRANSIT, Valst. Nr .RVZ135 2001 300 Vaidilutės g. 69, Vilnius
2. Lengvasis automobilis VW LT35, Valst. Nr. BGG803, 2005 1000 Vaidilutės g. 69, Vilnius
3. Lengvasis automobilis Ford Transit, Valst. Nr .TVH201, 2002 300 Kęstučio g. 45-1, Kaunas
4. Lengvasis automobilis VW Transporter, Valst. Nr. RVB 332 2001 500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
5. Lengvasis automobilis Mercedes-Benz Sprinter 308CDI, Valst. Nr. VVZ547, 2003 1200 Vaidilutės g. 69, Vilnius
6. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 887, 2004 900 Vaidilutės g. 69, Vilnius
7. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 880, 2004 900 Vaidilutės g. 69, Vilnius
8. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. AHL 879, 2004 1000 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą automobilį Ford Transit, Valst. Nr. TVH201 galima apžiūrėti Kęstučio g. 45-1, Kaune, laiką suderinus telefonu (8 615) 15504, Ignas Mačiukas.

Visus kitus parduodamus automobilius galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima

2019-08-16

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Konkursas į Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2019-07-25 

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

DĖL NENAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. rugpjūčio 12 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Lengvasis automobilis FORD TRANSIT, Valst. Nr .RVZ135 2001 490 Vaidilutės g. 69, Vilnius
2. Lengvasis automobilis VW LT35, Valst. Nr. BGG803, 2005 1950 Vaidilutės g. 69, Vilnius
3. Lengvasis automobilis Ford Transit, Valst. Nr .TVH201, 2002 490 Kęstučio g. 45-1, Kaunas
4. Lengvasis automobilis VW Transporter, Valst. Nr. RVB 332 2001 900 Vaidilutės g. 69, Vilnius
5. Lengvasis automobilis Mercedes-Benz Sprinter 308CDI, Valst. Nr. VVZ547, 2003 2200 Vaidilutės g. 69, Vilnius
6. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 887, 2004 1800 Vaidilutės g. 69, Vilnius
7. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 880, 2004 1800 Vaidilutės g. 69, Vilnius
8. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. BGG806, 2005 1950 Vaidilutės g. 69, Vilnius
9. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. AHL 879, 2004 1950 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą automobilį Ford Transit, Valst. Nr .TVH201 galima apžiūrėti Kęstučio g. 45-1, Kaune, laiką suderinus telefonu (8 615) 15504, Ignas Mačiukas.

Visus kitus parduodamus automobilius galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 7 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

 Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2019-07-01 

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

DĖL NENAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO

„Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. liepos 18 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Lengvasis automobilis FORD TRANSIT, Valst. Nr .RVZ135 2001 525 Vaidilutės g. 69, Vilnius
2. Lengvasis automobilis VW LT35, Valst. Nr. BGG803, 2005 2500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
3. Lengvasis automobilis Ford Transit, Valst. Nr .TVH201, 2001 525 Kęstučio g. 45-1, Kaunas
4. Lengvasis automobilis VW Transporter, Valst. Nr. AOL738, 2001 1100 Veisiejų g. 6 LT-67313 Kapčiamiestis
5. Lengvasis automobilis VW Transporter, Valst. Nr. RVB 332 2003 1100 Vaidilutės g. 69, Vilnius
6. Lengvasis automobilis Mercedes-Benz Sprinter 308CDI, Valst. Nr. VVZ547, 2003 3000 Vaidilutės g. 69, Vilnius
7. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 887, 2004 2250 Vaidilutės g. 69, Vilnius
8. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 880, 2004 2250 Vaidilutės g. 69, Vilnius
9. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. BGG806, 2005 2500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
10. Lengvasis automobilis FORD TRANSIT, Valst. Nr. TVH207, 2001 525 Vilniaus g. 48, Molėtai
11. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. AHL 879, 2004 2500 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą automobilį VW Transporter, Valst. Nr. AOL738 galima apžiūrėti Alyvų g. 4 Seirijočių k. Lazdijų r., laiką suderinus tel. (8 687) 24536. Atsakingas asmuo Rasa Banevičienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, Valst. Nr .TVH201 galima apžiūrėti Kęstučio g. 45-1, Kaune, laiką suderinus telefonu (8 615) 15504, Ignas Mačiukas.

Parduodamą automobilį FORD TRANSIT, Valst. Nr. TVH207 galima apžiūrėti Vilniaus g. 48, Molėtuose,  laiką suderinus telefonu (8 652) 91533, Alikas Kolosovas.

Visus kitus parduodamus automobilius galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 4 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.“

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklės.

2019-06-11

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. birželio 27 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. Lengvasis automobilis VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV443 2007 1900 Vytauto 25, Rokiškis
2. Lengvasis automobilis FORD TRANSIT, Valst. Nr .RVZ135 2001 750 Vaidilutės g. 69, Vilnius
3. Lengvasis automobilis VW LT35, Valst. Nr. BGG803, 2005 3100 Vaidilutės g. 69, Vilnius
4. Lengvasis automobilis Ford Transit, Valst. Nr .TVH201, 2001 750 Kęstučio g. 45-1, Kaunas
5. Lengvasis automobilis VW Transporter, Valst. Nr. AOL738, 2001 1500 Veisiejų g. 6 LT-67313 Kapčiamiestis
6. Lengvasis automobilis VW Transporter, Valst. Nr. RVB 332 2003 1500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
7. Lengvasis automobilis VW CRAFTER 30, Valst. Nr. CGL810, 2006 2500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
8. Lengvasis automobilis Mercedes-Benz Sprinter 308CDI, Valst. Nr. VVZ547, 2003 3500 Vaidilutės g. 69, Vilnius
9. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 887, 2004 3000 Vaidilutės g. 69, Vilnius
10. Lengvasis automobilis VW LT 28, Valst. Nr. AHL 880, 2004 3000 Vaidilutės g. 69, Vilnius
11. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. BGG806, 2005 3100 Vaidilutės g. 69, Vilnius
12. Lengvasis automobilis FORD TRANSIT, Valst. Nr. TVH207, 2001 750 Vilniaus g. 48, Molėtai
13. Lengvasis automobilis VW LT 35, Valst. Nr. AHL 879, 2004 3100 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą automobilį VW Transporter, Valst. Nr. AOL738 galima apžiūrėti Alyvų g. 4 Seirijočių k. Lazdijų r., laiką suderinus tel. (8 687) 24536. Atsakingas asmuo Rasa Banevičienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, Valst. Nr .TVH201 galima apžiūrėti Kęstučio g. 45-1, Kaune, laiką suderinus telefonu (8 615) 15504, Ignas Mačiukas.

Parduodamą automobilį FORD TRANSIT, Valst. Nr. TVH207 galima apžiūrėti Vilniaus g. 48, Molėtuose,  laiką suderinus telefonu (8 652) 91533, Alikas Kolosovas.

Parduodamą automobilį VW TRANSPORTER, Valst. Nr. DGV443 galima apžiūrėti Vytauto 25, Rokiškyje, laiką suderinus telefonu (8 686) 23859, Algis Veikšys.

Visus kitus parduodamus automobilius galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181, Česlov Misevič.

Skambinti atsakingiems asmenims tik darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus specialistas Ąžuolas Kuprys, tel. (8 5) 239 4480, el. paštas azuolas.kuprys@ndt.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) susipažinęs, aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) pavedimu sumokėjęs į Taisyklių priede Nr.7 nurodytą Departamento sąskaitą, užsiregistravęs aukciono dalyvių registracijos žurnale ir gavęs dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, bei Taisyklių priede Nr.7 nurodytus duomenis pateikęs el. paštu adresu centras@ndt.lt arba darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius 03223, aukciono dalyvis. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 300 Eur (trys šimtai eurų). Taisyklių 4 priede nurodyti aukciono dalyvio duomenys turi būti pateikti ir garantinis įnašas sumokėtas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki aukciono pradžios įskaitytinai. Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip dalinė įmoka už perkamą turtą. Pavėluotai sumokėtas arba aukciono metu turto neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po aukciono dienos. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas atsisako įvykdyti atsiskaitymo už aukcione nupirktą turtą sąlygas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

 Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.“

2019-01-11

Konkursas į Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (konkursas atšauktas)

2018-11-15

Konkursas į Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (konkursas atšauktas)

2018-11-06

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia naują Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 ,,Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais. Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.

2018-09-14

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-42 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.

2018-09-13

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

  • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 ,,Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.
  • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.
  • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.

2018-08-31

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

Platesnė informacija apie paraiškų teikimą skiltyje paspaudus šią nuorodą.

2017-10-10

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2017-09-05 SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ (AUKCIONAS ĮVYKO)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. rugsėjo 18 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Crafter 30, valstybinis Nr. CGL829 2006 12 2.200,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą automobilį galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181. Atsakingas asmuo Česlovas Misevič.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-07-18 SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ (AUKCIONAS ĮVYKO)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. liepos 24 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 315,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 315,00 Sodų g. 3A, Kalvarija

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 10,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt

2017-06-28 (Konkursai įvyko)

Konkursas į Apsaugoto būsto suaugusiems asmenims su negalia paslaugos funkcionavimo metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Apsaugotos darbo vietos funkcionavimo asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią metodinių dokumentų paketo parengimo  eksperto pareigas

Konkursas į Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos tobulinimo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Dienos užimtumo paslaugų metodinių dokumentų paketo žmonėms, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Grupinio gyvenimo namų neįgaliems suaugusiems ir vaikams veiklos metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Psichikos sveikatos centro veiklos aprašo papildymo socialinių paslaugų turiniu rekomendacijų parengimo eksperto pareigas (konkursas atšauktas)

Konkursas į Savarankiško gyvenimo namų suaugusiam su negalia metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Socialinės reabilitacijos centro metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Specializuotos slaugos ir socialinės globos Specializuotos  slaugos ir globos namuose paslaugų suaugusiems ir vaikams su negalia metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

2017-06-27

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ NRD INTERNETINIAME PUSLAPYJE

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. liepos 11 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 450,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 450,00 Sodų g. 3A, Kalvarija

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-06-01

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. birželio 22 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 650,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 2001 650,00 Taikos g. 8, Elektrėnai
3. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 650,00 Sodų g. 3A, Kalvarija
4. Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 2002 300,00 Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių raj.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 galima apžiūrėti Taikos g. 8, Elektrėnuose, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 galima apžiūrėti Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių rajonas, laiką suderinus telefonu (8 638) 85734. Atsakingas asmuo Stasė Vasaitienė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-05-25

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ NRD INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. birželio 1 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 800,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 2001 800,00 Taikos g. 8, Elektrėnai
3. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 800,00 Sodų g. 3A, Kalvarija
4. Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 2002 400,00 Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių raj.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 galima apžiūrėti Taikos g. 8, Elektrėnuose, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 galima apžiūrėti Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių rajonas, laiką suderinus telefonu (8 638) 85734. Atsakingas asmuo Stasė Vasaitienė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Likęs neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione 2017 m. birželio 22 d. 10.00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-05-11

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. gegužės 25 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW LT 28 KOMBI, valstybinis Nr. AHL886 2004 1000,00 S. Daukanto g. 7, Akmenė
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 1000,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
3. VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 2001 1000,00 Taikos g. 8, Elektrėnai
4. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 1000,00 Sodų g. 3A, Kalvarija
5. Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 2002 500,00 Kauno g. 44G, Girėnų k.,, Šakių raj.

Parduodamą automobilį VW LT 28 KOMBI, valstybinis Nr. AHL886 galima apžiūrėti S. Daukanto g. 7, Akmenėje, laiką suderinus tel. (8 425) 59276. Atsakingas asmuo Zofija Švažienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 galima apžiūrėti Taikos g. 8, Elektrėnuose, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 galima apžiūrėti Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių rajonas, laiką suderinus telefonu (8 638) 85734. Atsakingas asmuo Stasė Vasaitienė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Likęs neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione 2017 m. birželio 1 d. 10.00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-04-28

ĮVYKO VIEŠASIS AUKCIONAS

Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, Vilniuje) 2017 m. balandžio 28 d. 10 val. įvyko viešasis aukcionas parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.

2017-04-14

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. balandžio 28 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Transporto priemonė Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Galima apžiūrėti adresu
1. VW LT 35, valstybinis Nr. BGG810 2005 290,00 Kareivių g. 2C, Vilnius
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 2001 290,00 Šatrijos g. 15, Vilnius
3. Ford Transit, valstybinis Nr. RVZ137 2001 290,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
4. Mercedes Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 2003 290,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
5. VW Sharan,  valstybinis Nr. YVF708 1997 490,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą autobusą VW LT35, valstybinis Nr. BGG810 galima apžiūrėti Kareivių g. 2 C, Vilniuje, laiką suderinus tel. (8 5) 2334708. Atsakingas asmuo Gitana Kuyzmaitė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 685) 13755, Petras Radzevičius.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ137 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą autobusą Mercedes Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą automobilį VW Sharan, valstybinis Nr. YVF708 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2017-03-27

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. balandžio 14 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.

Eil. Nr. Transporto priemonė Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Galima apžiūrėti adresu
1 VW Transporter, valstybinis Nr. DGV431 2007 400,00 Elektrėnų sav., Vievio sen., Alesninkų kaimas, Žiedo g.3
2 Ford Transit, valstybinis Nr. RVZ139 2001 300,00 Lauksvos g. 22, Rietavas
3 VW LT 35, valstybinis Nr. BGG810 2005 300,00 Kareivių g. 2C, Vilnius
4 Ford Transit, valstybinis Nr. TVH204 2001 300,00 Jonavos raj. sav., Kulvos sen., Ragožių kaimas, Taikos g. 16
5 VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 2001 300,00 Šatrijos g. 15, Vilnius
6 Ford Transit, valstybinis Nr. RVZ137 2001 300,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
7 Mercedes-Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 2003 300,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
8 VW Sharan, valstybinis Nr. YVF708 1997 500,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks anksčiau nurodytu adresu 2017 m. balandžio 28 d. 10 val.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. DGV431 galima apžiūrėti Elektrėnų sav, Vievio sen., Alesninkų kaime, Žiedo g. 3, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ139 galima apžiūrėti Lauksvos g. 22, Rietavas, laiką suderinus telefonu (8 610) 41262. Atsakingas asmuo Petras Jonušas.

Parduodamą autobusą VW LT35, valstybinis Nr. BGG810 galima apžiūrėti Kareivių g. 2 C, Vilniuje, laiką suderinus tel. (8 650) 85110. Atsakingas asmuo Jūratė Matulaitienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH204 galima apžiūrėti Jonavos raj. sav., Kulvos sen., Ragožių kaimas, Taikos g. 16, laiką suderinus telefonu (8 671) 46809. Atsakingas asmuo Česlovas Stankevičius. Arba laiką suderinus telefonu (8 349) 50107, (8 652) 48738. Atsakingas asmuo Valerija Lopetienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 685) 13755, Petras Radzevičius.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ137 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą autobusą Mercedes Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą automobilį VW Sharan, valstybinis Nr. YVF708 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2016-09-30

Konkursas į viešosios įstaigos Valakupių reabilitacijos centras direktoriaus pareigas

2016-08-26

VYKDOMA VIDINĖ ATRANKA

Skelbimas galioja iki 2016-09-02.

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas: 

A. Vivulskio g. 13, Vilniuje, tel. 8 52394425 el. p. v. rasa.balaisiene@ndt.lt

Dokumentų pateikimo būdas – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt

2016-06-22

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2016-06-15

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2016-06-14

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2016 m. liepos 1 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.

Eil. Nr. Automobiliai Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Galima apžiūrėti adresu
1 VW Transporter, valst. Nr. RVB327 2002 300,00 Eur Vaidilutės g. 69, Vilnius
2 Ford Transit, valst Nr. RVZ136 2001 300,00 Eur Grinkiškio 4, Baisogala, Radviliškio raj.
3 Ford Transit, valst Nr. RVZ138 2001 300,00 Eur Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė
4 Mercedes Benz Sprinter, valst. Nr. VVZ525 2003 300,00 Eur Kareivių g. 2C, Vilnius
5 BMW, valst. Nr. DEA402 2002 2 000,00 Eur A.Vivulskio g. 13, Vilnius

Aukcionas vyks A.Vivulskio g. 13, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks anksčiau nurodytu adresu 2016 m. liepos 15 d. 10 val. Atsakingas asmuo Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valst. Nr. RVB327 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 686) 08103. Atsakingas asmuo Eugenijus Janulis.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ136 galima apžiūrėti Grinkiškio 4, Baisogaloje, Radviliškio raj., laiką suderinus telefonu (8 605) 90185. Atsakingas asmuo Vanda Kazickienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ138 galima apžiūrėti Vasario 16-osios g. 15, Ukmergėje, laiką suderinus telefonu (8 611) 40814. Atsakingas asmuo Dalia Unikienė.

Parduodamą automobilį Mercedes Benz Sprinter, valst. Nr. VVZ525 galima apžiūrėti Kareivių g. 2C, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 650) 85110. Atsakingas asmuo Jūratė Matulaitienė.

Parduodamą automobilį BMW, valst. Nr. DEA402 galima apžiūrėti A.Vivulskio g. 13, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 5) 2394426. Atsakingas asmuo Violeta Mikšienė.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2016-04-19

VYKDOMA VIDINĖ ATRANKA

Skelbimas galioja iki 2016-04-26.

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas: 

A. Vivulskio g. 13, Vilniuje, tel. 8 52394425 el. p. v. rasa.balaisiene@ndt.lt

Dokumentų pateikimo būdas – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt

2016-03-02

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2015-11-04

Atranka į Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2015-10-07

Atranka į Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2015-05-08

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2014-11-27

Konkursas į Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2014-05-30

Konkursas į Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023-05-02

Spausdinti