(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Institucinės globos pertvarka

II – rojo Institucinės globos pertvarkos etapo metu yra teikiamos naujų formų bendruomeninės paslaugos darbingo amžiaus asmenims turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, siekiant didinti šių asmenų savarankiškumą, skatinant jų integraciją į darbo rinką, vietos bendruomenes ir socialinį gyvenimą. Naujų formų paslaugos suteikia tikslinės grupės neįgaliesiems būti savarankiškesniais, užsidirbti pajamų, dalyvauti bendruomenės gyvenime, nesijausti atstumtaisiais.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), kartu su socialiniais partneriais nuo 2020 metų balandžio 30 d. iki 2023 balandžio 30 d. įgyvendina projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas). Projektas – finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir jo įgyvendinimui yra skirta 17 556 795,99 Eur suma.

Daugiau informacijos apie Institucinės globos pertvarką galite rasti http://www.pertvarka.lt/

Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdomaInstitucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.
Petvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.
Strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

1 tikslas – siekti užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje;
2 tikslas – siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas;
3 tikslas – skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą.

Projektas ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ yra pirmojo etapo Institucinės globos pertvarkos dalis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-11-03 – 2020 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas: 10.336.028,19 Eur

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas

Departamentas ES projekto veiklų įgyvendinimui 2022 m. I -III ketvirčiais gavo 3 995 510,10 Eur, o nuo projekto pradžios – 12 937 336,41 Eur.

Daugiau informacijos:

Spausdinti