(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Atkreipiame dėmesį, kad 2023 metų sausio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. A1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas (galiojanti redakcija)

Būsto pritaikymo, asmenims su negalia, tvarkos aprašo paaiškinimas lengvai suprantama kalba

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2023 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovai. Atnaujintas atstovų sąrašas:

Neįgaliųjų asociacijų atstovai, dekeguojami į savivaldybėse veikiančias būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2023 m. vasario 03 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovai. Atnaujintas atstovų sąrašas:

Neįgaliųjų asociacijų atstovai, deleguojami į savivaldybėse veikiančias būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Pavyzdinio būsto pritaikymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtino Pavyzdinį būsto pritaikymo komisijos darbo reglamentą

Pavyzdinis būsto pritaikymo komisijos darbo reglamentas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovai. Atnaujintas atstovų sąrašas:

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAI, DELEGUOJAMI Į SAVIVALDYBĖSE VEIKIANČIAS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJAS

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-10 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovai. Atnaujintas atstovų sąrašas:

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAI, DELEGUOJAMI Į SAVIVALDYBĖSE VEIKIANČIAS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJAS

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-23

Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAI, DELEGUOJAMI Į SAVIVALDYBĖSE VEIKIANČIAS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJAS

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas (nuo 2019 metų)

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-4

,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdinių nuostatų, būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarties formos ir sutarties dėl asociacijos atstovų dalyvavimo savivaldybių būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijų darbe išlaidų finansavimo formos patvirtinimo”

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-12

,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo”

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-17

,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-12 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos atstovų savivaldybėse patvirtinimo” pakeitimo”

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAI, DELEGUOJAMI Į SAVIVALDYBĖSE VEIKIANČIAS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJAS

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniai nuostatai

Spausdinti