(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Trumpalaikės socialinės globos kainos

Valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašas ir jų trumpalaikės socialinės globos kainos 2022 m.

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Socialinės globos kaina eurais

mėnesiui

asmeniui be sunkios negalios asmeniui su sunkia negalia
1 Adakavo socialinių paslaugų namai  995,00 1090,00
2 Aknystos socialinės globos namai  960,00 1090,00
3 Aukštelkės socialinės globos namai 1000,00 1130,00
4 Didvyžių socialinės globos namai  970,00 1050,00
5 Dūseikių socialinės globos namai  990,00 1100,00
6 Jasiuliškių socialinės globos namai  930,00 1030,00
7 Jotainių socialinės globos namai  970,00 1090,00
8 Jurdaičių socialinės globos namai  990,00 1050,00
  9 Kalvarijos socialinės globos namai 1000,00 1130,00
  10 Kėdainių socialinės globos namai  980,00 1110,00
 11 Kupiškio socialinės globos namai  980,00 1170,00
 12 Lavėnų socialinės globos namai 1000,00 1130,00
 13 Linkuvos socialinės globos namai  950,00 1050,00
 14 Padvarių socialinės globos namai 1010,00 1125,00
 15 Nijolės Genytės socialinės globos namai 1100,00 1190,00
 16 Prūdiškių socialinės globos namai 1070,00 1170,00
 17 Marijampolės spec. socialinės globos namai 1110,00 1200,00
 18 Skemų socialinės globos namai  960,00 1090,00
 19 Suvalkijos socialinės globos namai 1000,00 1120,00
 20 Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ 1100,00 1230,00
 21 Utenos socialinės globos namai  990,00 1100,00
 22 Visagino socialinės globos namai  970,00 1060,00
 23 Zarasų socialinės globos namai 1000,00 1100,00
 24 Globos namai „Užuovėja“ 1050,00 1100,00
 25 Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai 1010,00 1120,00
 26 Ventos socialinės globos namai 1100,00 1200,00
 27 SPC „Vija“ 1100,00 1200,00

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2022-01-18

Spausdinti