(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2022 metų projektai atrinkti ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai

Paraiškos dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse 2022 metais forma (1 priedas)

Detalios socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projekto įgyvendinimo sąmatos forma (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracijos forma (3 priedas)

Socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo akto forma (4 priedas)

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projekto vertinimo anketos forma (5 priedas)

Paraiškos skirti lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti forma (6 priedas)

Spausdinti