(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ 2021 METAIS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI IR ADMINISTRUOTI, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO

2021 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto skirta 6276106,8 Eur suma, iš jų:

  • iš valstybės biudžeto skirta 5125179 Eur suma (4898041 Eur suma projektams finansuoti ir 227138 Eur suma savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti);
  • iš savivaldybių biudžeto projektams finansuoti skirta 1150927,8 Eur.

2021 metais finansuojami 366 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai 60 savivaldybėse.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl 2021 metais  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Spausdinti