(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

ATRANKOS KONKURSUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 m. konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 29 paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr.PareiškėjasProjekto kodasProjekto pavadinimas
1Lietuvos kurčiųjų draugijaNAVC02701Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais
2Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijaNAVD02738Asmenų, turinčių psichikos negalią, įgalinimas bendruomenėje, užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, didinant visuomenės informuotumą ir gerinant gyvenimo kokybę
3Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”NAVD02642Sutrikusio intelekto asmenų socialinės atskirties mažinimas, didinant jų įtrauktį ir galimybes veikti bendruomenėse
4Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijaNAVD02740Neįgaliųjų integracija į visuomenę per fizinio aktyvumo, kultūrines ir rekreacines veiklas.
5LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGANAVD02707Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 2022 m. veiklų rėmimo projektas „ Būkime kartu“
6Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)NAVA02742Lietuvos žmonių su fizine negalia aktyvaus poilsio galimybių bei kultūrinių patirčių gerinimas.
7Lietuvos triračių sporto asociacijaNAVC02635MOBILUMO, AKTYVAUS LAISVALAIKIO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINIUS RENGINIUS GALIMYBĖS PANAUDOJANT BĖGIMO TRIRAČIUS
8Lietuvos paraplegikų asociacijaNAVB02630Lietuvos paraplegikų asociacijos 2022 m. veiklų projektas „Prieinamumas: judėti ir gyventi”
9Lietuvos artrito asociacijaNAVC02743Artritu sergančių neįgaliųjų teisių atstovavimas
10Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungaNAVD02728Kompetencijomis grįstas neregių ir silpnaregių teisių gynimas ir atstovavimas
11Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVANAVC02745Kurčio vaiko šeima
12Lietuvos paralimpinis komitetasNAVD02739Paralimpinio judėjimo stiprinimas, plėtra ir teisių gynimas
13Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“NAVC02641Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas
14LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJANAVC02646NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA – GYVENIMO KOKYBĖS GARANTAS
15LIETUVOS AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJANAVC02721Aktyvaus laisvalaikio renginiai ir  žmonių su regos negalia švietėjiška veikla
16Lietuvos diabeto asociacijaNAVD026982022 M. LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS  NEĮGALIŲJŲ  VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS
17Asociacija „Kitoks vaikas”NAVA02749Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų ir jų šeimų teisių atstovavimas
18Dirbančių neįgaliųjų asociacijaNAVB02677„Stiprybių perspektyvos”
19LIETUVOS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS SĄJUNGANAVB02732Vienos ligos kelias
20Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis”NAVA02731IR AŠ GALIU! Meninė terapinė socialinių įgūdžių ugdymo stovykla, nukreipta prieš smurtą ir patyčias.
21LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJANAVA02735Aktyvi reabilitacija –  įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems), su judėjimo negalia
22Lietuvos neįgaliųjų draugijaNAVD02647Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
23Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai”NAVD02741Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas
24Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacijaNAVA02748Neįgaliųjų teisių gynimas, gyvenimo bei poreikių pristatymas ir gerinimas, smurto prevencija, tai mūsų tikslas
25Lietuvos negalios organizacijų forumasNAVD02706LNF asociacijos veikla kaip garantas užtikrinant žmonių su negalia teises ir lygias galimybes visuomenėje
26Lietuvos kurčiųjų sporto komitetasNAVB02757Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 2022 metų veiklų rėmimas
27Lietuvos asociacija „Gyvastis”NAVC02705Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimas organų donorystės tema
28Kauno miesto neįgaliųjų draugijaNAVB02751„neGalia šiandien”
29Klubas „Diabeto IQ“NAVB02744Nauju keliu su Diabeto IQ

Spausdinti