(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Finansavimas

2022-07-19 ĮSAKYMAS NR. V-59 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. V-120 ,,DĖL2022 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022-05-18 ĮSAKYMAS NR. V-46  DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. V-120 ,,DĖL2022 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022-03-14 ĮSAKYMAS NR. V-27 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. V-120 ,,DĖL2022 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022-02-28 ĮSAKYMAS NR. V-25 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. V-120 ,,DĖL2022 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL 2022 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO

Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti finansavimas skiriamas vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“.

2021 metais Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirta 2 mln. valstybės biudžeto lėšų.

Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti paskirstomos taip: 20 procentų visos skirtos lėšų sumos dalijama lygiomis dalimis visoms savivaldybėms, o likusi 80 procentų skirtų lėšų suma paskirstoma savivaldybėms proporcingai pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenusių neįgaliųjų skaičių.

DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-59 „DĖL 2021 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2021 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS PATVIRTINIMO

DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-59 „DĖL 2021 METAIS ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Spausdinti