Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2014 m. pirkimai

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus

Mažos vertės skelbiami pirkimai ir supaprastinti atviri konkursai:

Pirkimo būdas ir pavadinimas Skelbimas apie pirkimą CVPIS Pirkimo dokumentai Pasiūlymų pateikimo terminas Informacija
Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas ,,Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės sukūrimo paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2014-10-23 10:00 val.  Sutartis pasirašyta 2014-10-10 su UAB Daisoras
Sutarties vertė 5445,00 Lt
Supaprastintas atviras konkursas ,,Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2014-05-23 10:00 val. Informacija apie sudarytą sutartįInformacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartįInformacija apie pradedamą pirkimą
Mažos vertės skelbiamas pirkimas ,,Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimas” Skelbimas Pirkimo dokumentai 2014-02-26 10:00 val. Sutartis pasirašyta 2014-03-03 su VšĮ Surdologijos centras
Sutarties vertė 135000,00 Lt

 

Spausdinti