(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

PRIMINIMAS DĖL LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ATESTACIJOS

Primename, kad iki šių metų spalio 18 dienos lietuvių gestų kalbos vertėjai, pageidaujantys įgyti kvalifikacinę kategoriją arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją, gali pateikti prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-209, 1 priedo formą bei atestacijai reikalingus dokumentus pristatant juos Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.
Informuojame, kad Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos komisijos posėdis įvyks 2016 metų lapkričio 18 dieną.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Grigaliūnienė, tel. 85 2394421.

Prašymo atestuoti forma

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2017-02-10

Spausdinti