Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

PATVIRTINTI SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

2020 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Projekto vertinimo anketos forma (3 priedas)

Paraiška dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektams finansuoti skyrimo (4 priedas)

Pavyzdinė deklaracijos forma (5 priedas)

Konkursus organizuos savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-10-01

Spausdinti