(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖL APSKRIČIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRŲ REORGANIZAVIMO

Šiuo metu šalyje veikia 5 gestų kalbos vertėjų centrai, pavaldūs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

Informuojame, jog nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų centrai bus prijungti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro, jį pervadinant į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, optimizuoti šių įstaigų funkcijas ir jų valdymą, gerinti atliekamų funkcijų kokybę.

Po prijungimo, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių gestų kalbos vertėjų centrai taps Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritoriniais skyriais.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Lietuvių gestų kalbos vertimo centras teiks lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas visoje šalyje, analizuos ir vertins lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų poreikį visoje šalyje, užtikrins lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos kėlimą ir lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų organizavimo ir teikimo kokybę.

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-08-28

Spausdinti