(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

VYKS NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 7 d. (antradienį), 13 val., vyks 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pakartotinio vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:     

  1. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apibendrintos Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto ekspertų vertinimo suvestinės svarstymas.
  2. Siūlymo dėl lėšų skyrimo Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui parengimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia), jei jis nebuvo pasirašytas prieš pirmąjį posėdį. Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

 

Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

Spausdinti