(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

VYKS NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2021 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad š. m. vasario 9 d. (antradienį) 13.00 val. nuotoliniu būdu vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų patikslintų dokumentų svarstymas.
  2. Sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

 

Pareiškėjai, norintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Agnę Kvetkovskytę, el. paštu agne.kvetkovskyte@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Primename, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 48 punktu, pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Pareiškėjams, pareiškusiems norą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną ne vėliau kaip likus 30 min. iki posėdžio pradžios. Pareiškėjai į posėdį bus įleidžiami tik jų projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Agnei Kvetkovskytei, telefonu: 8 667 43 004.

Spausdinti