(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

VISUOMENĖ DAUGIAU SUŽINOJO APIE GESTŲ KALBĄ IR KURČIUOSIUS

2014 m. viešoji įstaiga Surdologijos centras organizavo 5 šviečiamuosius seminarus tema „Lietuvių gestų kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose“. Klaipėdos, Šiaulių, Lietuvos edukologijos universitetuose bei Vilniaus ir Kauno kolegijose organizuotose renginiuose buvo kalbama apie gestų kalbos paskirtį aukštosiose mokyklose, kurčiųjų elgesio kultūrą ir gestų kalbą. Seminarai buvo skirti darbuotojams ir studentams.
Klausytojai buvo supažindinti su gestų kalbos reikšme kurčiųjų studentų gyvenime, gestų kalbos įtaka savitai kurčiųjų kultūrai, gavo patarimų, kaip sudaryti saugią ir tinkamą mokymosi aplinką gestų kalbos vartotojams. Auditorijai tai buvo galimybė suprasti, su kokiais iššūkiais kurti studentai susiduria paskaitose, rengdamiesi seminarams, laikydami įskaitas ir egzaminus, bendraudami su dėstytojais ir bendramoksliais, integruodamiesi į girdinčiųjų bendruomenes.
Renginiuose buvo stengiamasi atskleisti kurčiųjų bendravimo ir elgesio ypatumus, atkreipiant dėmesį į girdinčiųjų tarpusavio komunikacijos skirtumus, paaiškinant, dėl ko jų atsiranda. Pvz., su auditorija diskutuota, kodėl yra normalu kurčiąjį liesti ar trepsenti koja į grindis jį kviečiant, bendraujant gestų kalba rodyti pirštu į konkretų asmenį ir pan.
Ypač klausytojams patiko praktinės užduotys, kurias atliekant buvo galima įsijausti į kurčiojo padėtį. Paskaitos dalyviai atliko seminarų organizatorių parengtas užduotis: buvo paprašyti, nenuleisdami akių, vien žvelgdami į demonstruojamą ekrane skaidrę, nurašyti pastraipą į popieriaus lapą. Užduotimis siekta parodyti, kad kurtiems studentams visą laiką žiūrėti į gestų kalbos vertėjus ir tuo pat metu konspektuoti paskaitų turinį sudėtinga.
Taip pat klausytojai pabandė komunikuoti nekalbėdami – reikėjo suvaidinti paskirtą situaciją. Taip sukurta galimybė pajausti, ką išgyvena žmogus, atsidūręs aplinkoje, kurioje negali bendrauti savo gimtąja kalba ir, norėdamas užmegzti kontaktą, yra priverstas vartoti „svetimus“ komunikacijos būdus. Dar viena užduotis buvo skirta suprasti, ką norima pasakyti vaidinant. Atliekant šį testą dalyvavo visi klausytojai.
Dalyviai buvo supažindinti su lietuvių gestų kalbos pirštų abėcėle ir pamokyti kai kurių gestų. Todėl renginių pabaigoje jau galėjo pirštų abėcėle parodyti savo vardą, gestų kalba pasisveikinti, pasakyti, kad jie yra girdintieji, kurtieji ar neprigirdintieji; parodyti gestais, kad viskas, pvz., „puiku“. Klausytojams buvo pateikta patarimų, kaip bendrauti su kurčiuoju, kai šalia nėra gestų kalbos vertėjo.
Lietuvoje gyvena apie 30 tūkst. klausos sutrikimų turinčių asmenų.  Lietuvos kurčiųjų draugijos duomenimis, šalyje yra per 8 tūkst. kurčiųjų, o Lietuvos aukštosiose mokyklose šiuo metu studijuoja 46 gestų kalbos vartotojai.
Iš viso šviečiamuosius seminarus, organizuotus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, išklausė 148 asmenys. Juos daugiausia vedė kurtieji Surdologijos centro lektoriai.
Nuotraukos iš seminarų:

Klaipeda 1 ViKo 3

Spausdinti