(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

NVO ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas

Asociacija LNF su partneriais – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga,Lietuvos savivaldybių asociacija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – įgyvendina projektą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stipinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse“.

Projekto tikslas – stiprinti negalios NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą, skatinti NVO įsitraukimą į negalios politikos vietose planavimą bei paslaugų žmonėms su negalia teikimą.

Projekto tikslui pasiekti, vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, remiantis išsamiu Lietuvos situacijos paslaugų žmonėms su negalia srityje tyrimu bei gerąją užsienio šalių patirtimi Lietuvai adaptuotas bendradarbiavimo tarp sektorių ir negalios politikos planavimo modelis DARBOTVARKĖ 50, grįstas šiais kertiniais elementais:

  • Situacijos vietoje įsivertinimu (vietos žmonių su negalia bendruomenės poreikiais);
  • Prioritetinių tikslų įvardijimu (bendradarbiaujant vietos savivaldai bei vietos negalios bendruomenėms);
  • Nuosekliu veiksmų planavimu ir darbu siekiant išsikeltų visoms negalios grupėms aktualių prioritetinių tikslų.

Projekto metu atlikta:

Parengtas bendradarbiavimo modelis buvo pristatytas 20-yje šalies savivaldybių gerosios patirties sklaidos seminarų metu; jo taikymas išmėgintas praktiškai 5-iose pilotinėse savivaldybėse.

Projekto tikslui pasiekti vykdyta paslaugų žmonėms su negalia situacijos Lietuvoje studija atskleidė, kad socialinių paslaugų teikimo tobulinimui savivaldybių lygmenyje aktualiausios šios kryptys: a) skirtingų sektorių bendradarbiavimas; b) socialinių paslaugų institucinės sistemos reorganizavimas; c) į individualius poreikius orientuotos socialinės paslaugos.

Lankstinukas apie Darbotvarkę 50

Lankstinukas apie Darbotvarkę 50

 

Spausdinti