(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

2014 m. naujienų archyvas

 • DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2015 m. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

  Plačiau
 • PROJEKTŲ PARAIŠKŲ FORMŲ PAKEITIMAI SUSIJĘ SU EURO ĮVEDIMU

  Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-642 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-346 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-643 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d.įsakymo Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-644 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A1-239 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Plačiau
 • VISUOMENĖ DAUGIAU SUŽINOJO APIE GESTŲ KALBĄ IR KURČIUOSIUS

  2014 m. viešoji įstaiga Surdologijos centras organizavo 5 šviečiamuosius seminarus tema „Lietuvių gestų kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose“. Klaipėdos, Šiaulių, Lietuvos edukologijos universitetuose bei Vilniaus ir Kauno kolegijose organizuotose renginiuose buvo kalbama apie gestų kalbos paskirtį aukštosiose mokyklose, kurčiųjų elgesio kultūrą ir gestų kalbą. Seminarai buvo skirti darbuotojams ir studentams.

  Plačiau
 • TARYBOS POSĖDIS

  2014 m. gruodžio 22 d. (pirmadienį) 14 val. (Vilnius, A. Vivulskio g. 13, 205 posėdžių salė) vyks Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdis.

  Plačiau
 • AKTUALI INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO

  Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-651 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“.

  Plačiau
 • MINISTRĖS A. PABEDINSKIENĖS SVEIKINIMAS SU VERTIMU Į GESTŲ KALBĄ

  Socialinės ir darbo apsaugos ministrės Algimantos Pabedinskienės sveikinimas su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais

  Plačiau
 • SUSITIKIME SU LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ FORUMO ATSTOVAIS MINISTRĖ A. PABEDINSKIENĖ SIŪLĖ STIPRINTI NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS GALIAS

  2014 m. gruodžio 18 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės susitikimo su Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovais metu aptarti neįgaliesiems aktualūs klausimai siekiant neįgaliųjų integracijos ir teisių užtikrinimo. Pagrindinis dėmesys skirtas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, kurios tikslas – skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, efektyvesniam įgyvendinimui.

  Plačiau
 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS POSĖDIS

  2014 m. gruodžio 22 d. (pirmadienį) 14 val. (Vilnius, A. Vivulskio g. 13, 205 posėdžių salė) vyks Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdis.

  Plačiau
 • ŽMONĖMS SU NEGALIA SKIRTI FORUMAI ŽENGĖ NAUJĄ ŽINGSNĮ UŽMEZGANT SVARBŲ DIALOGĄ

  Visą Lietuvą apkeliavę žmonėms su negalia skirti forumai „Kartu veikime drąsiai“ tapo pavyzdžiu, kaip vos per dvi savaites skirtinguose miestuose galima suburti Lietuvos regionų žmones ir diskutuojant aptarti svarbiausius negalią turinčių žmonių integracijos klausimus bei ieškoti problemų sprendimo būdų.

  Plačiau
 • GOOGLE STIPENDIJA NEĮGALIEMS STUDENTAMS

  Google“ stipendija suteikiama neįgaliems studentams, kurie siekia įgyti universitetinį informacinių technologijų išsilavinimą pasirinktame Europos Sąjungos (ES) universitete.

  Plačiau

Spausdinti