(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

SVEIKINIMAS SU LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS 25-MEČIU

Gerbiamieji,

Žmogaus kalba – tai bendravimo būdas, o skirtingos kalbos atspindi mūsų įvairovę. Gestų kalba, kaip ir kitos kalbos, atskleidžia šia kalba bendraujančių žmonių identitetą. Gestų kalbos studijos ir vertimas padeda mums negirdinčiai bendruomenei ir girdinčiai visuomenės daliai susikalbėti tarpusavyje. Taigi galėdami bendrauti, mes dar daugiau vienas kitą praturtiname, padedame vieni kitiems augti ir tobulėti. Sveikinu kurčiųjų bendruomenę ir visus jos draugus ir kolegas su gestų kalbos įteisinimo 25- mečiu. Linkiu, kad ši kalba toliau būtų puoselėjama ir tobulinama ir, kad šiai lietuvių identitetą paryškinančiai lietuvių gestų kalbai būtų atverta kuo daugiau durų ir širdžių.

Direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas

Jolanta Šliužienė

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti