(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

SUSITIKIME SU LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ FORUMO ATSTOVAIS MINISTRĖ A. PABEDINSKIENĖ SIŪLĖ STIPRINTI NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS GALIAS

2014 m. gruodžio 18 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės susitikimo su Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovais metu aptarti neįgaliesiems aktualūs klausimai siekiant neįgaliųjų integracijos ir teisių užtikrinimo.
Pagrindinis dėmesys skirtas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, kurios tikslas – skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, efektyvesniam įgyvendinimui.
Siekiant geresnio šios konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ir dėl to stiprinant Neįgaliųjų reikalų tarybos galias bei priimamų sprendimų veiksmingumą, ministrė A. Pabedinskienė pateikė siūlymą, jog į tarybos sudėtį įeitų ne viceministrai, o ministrai.
Šis pasiūlymas, taip pat galimybės steigti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo koordinavimo komisiją prie Vyriausybės Kanceliarijos bus svarstomi ir aptariami kituose susitikimuose.
Sutarta, jog ministrės susitikimai su Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovais vyks reguliariai, kas du mėnesius. „Turėdami progą kalbėtis ir atvirai keistis nuomonėmis galėsime ne tik dalintis patirtimi ir įžvalgomis, bet ir paspartinti daugelio problemų sprendimą“, – sakė A. Pabedinskienė.
Susitikime taip pat aptarti neįgaliųjų leidinių leidybos, visuomenės informavimo klausimai, konkurso į Neįgaliųjų reikalų departamento vadovus eiga bei kitos aktualijos.
Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ yra pelno nesiekianti savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija, kurios tikslas – ginti žmonių su negalia pilietines, socialines ir ekonomines teises.

Susitikimas su LNF

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti