(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Archyvas

2015 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas  statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 1280 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrintas (priimtas) 726 statinys);
 • konsultuoti 948 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

2014 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas  statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 1126 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrintas (priimtas) 531 statinys);
 • konsultuoti 609 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

  2013 m.
  vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:
 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 978 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrinta (priimta) 500 statinių;
 • konsultuoti 496 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

Spausdinti