(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Finansavimas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-132 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“

Lėšų paskirstymas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 6  d. įsakymas Nr. V- 100 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V- 94 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-70 „Dėl  Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“

Lėšų paskirstymas

Savivaldybės administracija socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai (toliau – paslauga) organizuoti ir teikti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir savivaldybės biudžeto lėšas perveda socialinių paslaugų įstaigoms, kurioms iki 2023 m. gruodžio 1 d. (imtinai) buvo suteikta teisė teikti akredituotą paslaugą ir kuriose yra ne mažiau kaip 10 vietų paslaugai teikti sekančiai:

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Neįgaliųjų reikalų departamentas) direktoriaus įsakymu skirtas lėšas perveda tik socialinių paslaugų įstaigoms, išskyrus biudžetines įstaigas, taip pat viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė (toliau – nebiudžetinės įstaigos), pagal Neįgaliųjų reikalų departamento nurodytą mėnesinį vieno asmens paslaugos įkainį.

2024 metams vieno asmens paslaugos įkainis yra 36,41 Eur per mėnesį. Kiekvienai socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai, iš savivaldybės biudžeto papildomai skiria ne mažiau nei po 0,35 BSI (t.y. 19,25 Eur) per mėnesį už kiekvieną paslaugą praėjusį mėnesį gavusį asmenį.

! Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu skirtos lėšos pervedamos tik paslaugą teikiančioms nebiudžetinėms įstaigoms pagal paslaugą praėjusį mėnesį faktiškai gavusių asmenų skaičių, neviršijantį socialinių paslaugų įstaigos vietų paslaugai teikti skaičiaus.

!! Iš savivaldybės biudžeto skirtos lėšos kas mėnesį pervedamos kiekvienai paslaugą teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai pagal paslaugą praėjusį mėnesį faktiškai gavusių asmenų skaičių, neviršijantį socialinių paslaugų įstaigos vietų paslaugai teikti skaičiaus;

!!!  Lėšos pervedamos už praėjusį mėnesį ir tais atvejais, kai asmuo dėl objektyvių priežasčių (sveikatos būklės, socialinių aplinkybių, aplinkos veiksnių ir pan.) negalėjo gauti visų jam tą mėnesį skirtų pagrindinių paslaugų.

2024 metais akredituotą paslaugą teiks 302 socialinių paslaugų įstaigų 59 savivaldybėse. Iš jų 5 naujos socialinių paslaugų įstaigos, kurios paslaugą akreditavo 2023 m.

Spausdinti