(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Finansavimas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-70 „Dėl  Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“

Lėšų paskirstymas

Savivaldybės administracija socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir savivaldybės biudžeto lėšas perveda socialinių paslaugų įstaigoms, kurioms iki 2022 m. gruodžio 15 d. (imtinai) buvo suteikta teisė teikti akredituotą socialinę reabilitaciją ir kuriose yra ne mažiau kaip 10 vietų socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje teikti sekančiai:

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Neįgaliųjų reikalų departamentas) direktoriaus įsakymu skirtas lėšas perveda tik socialinių paslaugų įstaigoms, išskyrus biudžetines įstaigas, taip pat viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė (toliau – nebiudžetinės įstaigos), pagal Neįgaliųjų reikalų departamento nurodytą mėnesinį vieno asmens socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje įkainį.

2023 metams vieno asmens socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje įkainis yra 41,5 Eur per mėnesį.

kiekvienai socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai, iš savivaldybės biudžeto papildomai skiria ne mažiau nei po 0,35 BSI (t.y. 17,15 Eur) per mėnesį už kiekvieną socialinėje reabilitacijoje neįgaliesiems bendruomenėje praėjusį mėnesį dalyvavusį asmenį.

! Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu skirtos lėšos už einamųjų metų sausio mėnesį pervedamos tik nebiudžetinėms socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančioms socialinių paslaugų įstaigoms pagal jų nurodytą vietų socialinei reabilitacijai

 

neįgaliesiems bendruomenėje teikti skaičių, o vėlesniais mėnesiais pagal socialinėje reabilitacijoje neįgaliesiems bendruomenėje praėjusį mėnesį faktiškai dalyvavusių asmenų skaičių, neviršijantį socialinių paslaugų įstaigos vietų socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje teikti skaičiaus.

! Iš savivaldybės biudžeto skirtos lėšos kas mėnesį pervedamos kiekvienai socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai pagal socialinėje reabilitacijoje praėjusį mėnesį faktiškai dalyvavusių asmenų skaičių, neviršijantį socialinių paslaugų įstaigos vietų socialinei reabilitacijai teikti skaičiaus;

! Socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje nurodytos lėšos pervedamos už praėjusį mėnesį ir tais atvejais, kai asmuo dėl objektyvių priežasčių (sveikatos būklės, socialinių aplinkybių, aplinkos veiksnių ir pan.) negalėjo gauti visų jam tą mėnesį skirtų pagrindinių socialinės reabilitacijos paslaugų.

2023 metais akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikia 308 socialinių paslaugų įstaigų 59 savivaldybėse.

 

Spausdinti