(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

SKELBIAMA LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ATESTACIJA

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia Lietuvių gestų kalbos vertėjus, pageidaujančius įgyti kvalifikacinę kategoriją arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją, pateikti prašymą pagal Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-209 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. spalio 09 d. įsakymo Nr. A1-512 redakcija), 1 priedo formą bei atestacijai reikalingus dokumentus Neįgaliųjų reikalų departamentui adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius arba el.paštu centras@ndt.lt iki 2021 m. sausio 18 dienos. Informuojame, kad Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos komisijos posėdis planuojamas 2021 metų kovo 1 dieną.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Agnė Kvetkovskytė tel. 8 667 43 004, 8 5 2394429, el. paštas: agne.kvetkovskyte@ndt.lt

Paskelbė: Atestacijos komisijos pirmininkė Jolanta Šliužienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1-512 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. A1-209 „ Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”

Spausdinti