(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

ŠIANDIENOS PAGALBA JAUNIMO ORGANIZACIJOMS – INDĖLIS Į RYTOJAUS KOKYBĘ

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD), įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra” pavasarį atrinko dar dvi jaunimo organizacijas – Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociaciją (LKJA) bei Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – dalyvauti Jaunimo organizacijos veiklos kokybės gerinimo vertinimo bei rekomendacijų teikimo veikloje. Šios dvi organizacijos prisijungė prie gausaus būrio – net 16 – kitų organizacijų, sėkmingai dalyvaujančių šioje veikloje.
Šios projekto veiklos tikslas – skatinti organizacijų institucinį stiprėjimą, jų veiklos kokybės augimą, naudingų socialinių kompetencijų suteikimą organizacijų atstovams ir stiprinti organizacijų gebėjimus kurti visavertę aplinką jauno žmogaus ugdymui. Taip pat plėtoti partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, užtikrinant, kad visi veikėjai turėtų pakankamai kompetencijų ir sugebėtų įgyvendinti jaunimo politikai keliamus tikslus.
Viena iš dalyvaujančių organizacijų – LKJA – savo narius subūrė tik 2013 m. pabaigoje. „Malonu, kad mes, JRD, galime prisidėti prie šios asociacijos narių kompetencijų didinimo ir, tam tikra prasme, įgalinimo“, – pabrėžė JRD direktorius Mindaugas Kuliavas. „Žmonės, kurie, dažnu atveju, turi bendravimo barjerą, įgiję žinių ir kompetencijų, kaip tvarkyti savo veiklą, atstovauti savo teises ir interesus, turi daug potencialo. Tokioms organizacijoms, kurios neieško paramos, bet siekia įgyvendinti savo tikslus, misiją, padėti savo nariams, turi būti teikiamas prioritetas.“
LKJA nariai taip pat teigiamai vertina dalyvavimą projekte. „Šiuose mokymuose gavome labai daug naudos“, – džiaugėsi Kauno Kurčiųjų Jaunimo Organizacijos tarybos narys Mantas Radavičius. „Dalyviai išmoko prisiimti atsakomybę už savo veiksmus LKJA naudai, tapo motyvuoti, pilni noro padėti asociacijai pilnai atsistoti ant kojų. Taip pat dalyviai suprato, kad laikas pradėti dirbti, o ne tik kalbėti apie tai. Be to, išsiaiškinome, kad reikia pokyčių, tam, kad organizacija būtų tvirta.“
Ateityje organizacijos atstovai tikisi įgyti dar daugiau patirties, pradėti veiklas, ryžtingai siekiant organizacijos veiklos kokybės gerinimo.
JRD informacija
*Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V-01-002 „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, dalių. Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti