(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektas „Accessibility = Possibility”

Šiaurės ministrų tarybos logotipas. Mėlyma skrendanti gulbė ir užrašas Nordplus

Asmens su negalia teisių agentūra prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra) nuo 2023 m. birželio mėnesio įgyvendina ambicingą Nordplus Adult programos projektą „Accessibility = Possibility” (Prieinamumas =  Galimybės).

Projekte dalyvauja visos trys Baltijos šalys ir Daniją. Suburti partneriai – nevyriausybinės, valstybinės ir mokslo institucijos:

  • Danijos socialinių mokslų tyrimų centras;
  • Estijos žmonių su negalia rūmai;
  • Latvijos gerovės ministerija;
  • Agentūra.

Projekto prielaidos ir tikslai

Pereinant nuo medicininio prie psichosocialinio požiūrio į asmenis su negalia, prieinama aplinka (fizinė, informacinė) tampa pagrindine kliūtimi asmenims su negalia dalyvauti visuomenės gyvenime. Universalus dizainas (toliau UD) galėtų būti geriausias būdas užtikrinti prieinamumą asmenims su negalia. Nacionalinės vyriausybės yra atsakingos už tinkamą ir sąžiningą neįgalumo politikos kūrimą ir įgyvendinimą ir įstatymų lygmenyje skatina prieinamos aplinkos kūrimą. Tačiau akivaizdu, kad šie metodai yra mažai veiksmingi, kai kalbame apie UD. Net ir patys asmenys su negalia dažnai žino, kas jiems negerai, bet labai retai žino būdus, kaip pagerinti situaciją, kad aplinka būtų prieinama ir patogi visiems. Pvz. taktiliniai paviršiai, būtni žmonėms su regos negalia dažnai smarkiai apsunkina žmonių, judančių vežimėlių pagalba judėjimą.

Šalys (Lietuva, Latvija, Estija) vis dar jaučia UD ekspertų ir pedagogų trūkumą. Specializuotas konsultacijų centras galėtų išspręsti problemą.

Planuojamos veiklos:

  1. Šiaurės šalys su UD dirba daugiau nei 30 metų. Baltijos šalys taip pat turi daugiau nei 10 metų darbo su UD patirtį. Tačiau Baltijos šalims vis dar susiduria su sunkumais, siekiant veiksmingai perkelti UD koncepciją į tikrus šios srities pavyzdžius. Tuo tarpu Danijoje vyksta meistriškumo kursai, dėstomos aukštojo mokslo programos, skirtos tobulinti UD.
  2. Projektu siekiama į vieną bendrą duomenų bazę sutelkti profesionalus, dirbančius UD įvairiose srityse. Įvairių profesijų, sektorių ir Šiaurės bei Baltijos šalių profesionalai turi bendradarbiauti ir rasti atitinkamus partnerius, kurie domisi ir išmano UD bei UD koncepcijos pavertimą praktikoje.
  3. Virtuali biblioteka yra svarbus veiksnys, ieškant žinių apie UD: žinios ir informacija apie UD yra sunkiai randamos. Todėl partneriai dalinsis žiniomis ir informacija bei nagrinės, ar virtuali biblioteka galėtų efektyviai padėti specialistams rasti turimus išteklius, o gal kaip atspirties tašką žinių ir informacijos semtis kur nors kitur.
  4. Rezultatų – būdų ir modelių – integravimas į žinių centrus: Projekto partneriai nori, kad rezultatai keistų mūsų aplinką. Jie mano, kad yra tikėtina, kad rezultatų integravimas į konsultacijų centrus yra būdas užtikrinti, kad būtų naudojami ir toliau plėtojami bei išbandomi būdai ir modeliai, siekiant transformuoti UD iš koncepcijos į praktiką. Projektas turi unikalią galimybę ištirti šią prielaidą, nes Agentūra 2024 m. įkuria konsultacijų centrą dėl aplinkos prieinamumo.
  5. Atvejų paieškos procesas: partneriai nusprendė suformuoti procesą, skirtą konkrečių atvejų analizei. Kadangi projekto tikslas – integruoti rezultatus į naująjį Agentūros konsultacijų centrą, yra rimtų priežasčių rasti aktualius dalykus, ir integruoti juos į konsultacijų centro veiklą.

Projekto trukmė – iki 2024 m. rugsėjo mėnesio.

Projekto biudžetas – 53 400 Eur.

Apie programą:

„Nordplus Adult“ programos remiami projektai prisideda prie plėtros ir inovacijų Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų mokymosi sektoriuje. Apimamos visos suaugusiųjų švietimo ir mokymosi sritys: bendrasis ir profesinis suaugusiųjų mokymasis, formalusis, neformalusis ir savaiminis suaugusiųjų švietimas ir mokymasis.

https://www.nordplusonline.org/programmes/adult/


 

Spausdinti