(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Publikuoti straipsniai, leidiniai

2018 m. publikuotas straipsnis „Profesinė reabilitacija – galimybė išlikti aktyviems darbo rinkoje

2018 m. publikuoti informaciniai pranešimai:

PATEIKTI SIŪLYMAI DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SISTEMOS TOBULINIMO

NAUJI IŠŠŪKIAI PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOJE

SVARSTYTOS PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PERSPEKTYVOS

2017 metai:

Informacinis lankstinumas apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas

PATVIRTINTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO METODIKŲ IR REIKALAVIMŲ SPECIALISTAMS TAIKYMO PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS NEĮGALIESIEMS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE ANALIZĖ

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO/AKREDITAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMO POREIKIO TIKSLINGUMO VERTINIMAS

2015 m. publikuoti straipsniai, pranešimai:

„Atliktas tyrimas atskleidė gerėjančius profesinės reabilitacijos rezultatus“

,,Užsienio šalių patirtis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas

,,Stiprinamos profesinės reabilitacijos specialistų kompetencijos”

2014 m. parengti leidiniai:

„Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti“ 

„Nauja profesinės reabilitacijos paslauga palaikymas darbo vietoje“ 

„Reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams reglamentavimas – svarbus žingsnis kokybei užtikrinti“ 

„Parengta metodinė medžiaga apie darbo funkcijų keliamus reikalavimus“

„Naujos priemonės gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybei“

„Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybei ir efektyvumui – išskirtinis dėmesys“

Spausdinti