(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Finansavimo tvarka

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursas organizuojamas vadovaujantis Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatais (toliau – Tvarkos nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“.

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatai

Paraiškos dalyvauti profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurse forma (1 priedas)

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų paraiškų vertinimo anketa (2 priedas)

2014 m. vykdyto konkurso metu buvo atrinktas 1 Profesinės reabilitacijos metodinis centras, t.y. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Vadovaujantis Tvarkos nuostatų 16 punktu, metodinių centrų statusas suteikiamas 5 metams. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla finansuojama pagal užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendinant Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektą.

Paraiškas dalyvauti Neįgaliųjų reikalų departamento 2014 m. gegužės 8 d. skelbtame Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurse pateikė šios profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – įstaigos):
1.      Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras;
2.      Viešoji įstaiga Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras.
Vadovaujantis Tvarkos nuostatų 10 punktu, įstaigų konkursui pateiktas paraiškas vertino metodinių centrų atrankos ir veiklos vertinimo komisija (toliau – komisija), sudaryta iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos darbo biržos atstovų bei nepriklausomo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems eksperto. Komisija, įvertinusi įstaigų pateiktas paraiškas, pateikė išvadą suteikti metodinio centro statusą viešajai įstaigai Valakupių reabilitacijos centrui.

2014-05-08 DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PROFESINĖS REABILITACIJOS METODINIŲ CENTRŲ ATRANKOS KONKURSUI

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursą. Paraiškas gali teikti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos.
Paraiškos dalyvauti Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurse rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“. Paraiškos priimamos iki gegužės 22 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai turi pateikti po 3 (tris) paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius. Dokumentų kopijos turi būti su žyma, patvirtinančia kopijų tikrumą.
Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Mykolaitienė tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatai

Paraiškos dalyvauti profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurse forma (1 priedas)

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų paraiškų vertinimo anketa (2 priedas)

Spausdinti