(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Archyvas

Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendina dalį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos 4.1. programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonių. Šios programos priemonės „Plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti jų įsidarbinimo galimybes“ dalis yra profesinės reabilitacijos metodinių centrų veiklos projektų finansavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministras kiekvienais metais įsakymu tvirtina Neįgaliųjų reikalų departamento veiklos planą ir lėšas, skiriamas profesinės reabilitacijos metodinių centrų veiklos projektams finansuoti.

Tikslas – gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę.

Uždaviniai:

konkurso būdu atrinkti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas įstaigas, vykdančias profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas,

tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę,

Priemonės:

organizuoti įstaigų, vykdančių profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas, atrankos konkursus,

finansuoti profesinės reabilitacijos metodinių centrų programas ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų veiklos rezultatai 2010 metais

Profesinės reabilitacijos metodinių centrų veiklos rezultatai 2011 metais

Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla 2012 metais

Spausdinti