(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

PRATĘSTAS NACIONALINIO ATSAKINGO VERSLO APVOVANOJIMO 2022 METŲ KONKURSO PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS!

Informuojame, kad iki lapkričio 4 d. pratęsiamas terminas teikti paraiškas Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (toliau – NAVA) 2022 metų konkursui, kurio metu nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos įmonės, 2022 m. labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų taikymo savo veikloje ir / ar už jos ribų.

 Skelbiamo NAVA 2022 metų konkurso nominacijos: „Metų darbovietė“„Metų bendruomeniškiausia įmonė“„Aplinkai draugiškiausia įmonė“„Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“, „Šeimai palankiausia darbovietė“, „Negalią turintiems žmonėms draugiškiausia įmonė“. Kiekviena iš šių NAVA nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones; vidutines įmones; dideles įmones. Labiausiai pasižymėjusi įmonė pagerbiama pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“.

 NAVA pretendentais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės. Pretendentai gali kandidatuoti į vieną, kelias ar visas nominacijas. Dėl kiekvienos nominacijos pildoma atskira paraiška (pridedama). Jei nominacijai (‑oms) pretendentą teikia ne jis pats, o kitas asmuo, toks siūlymas turi būti su juo iš anksto suderintas, prie paraiškos pridedant tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us). Nominacijai „Metų socialiai atsakinga įmonė“ atskira paraiška nerengiama, o apdovanojimas skiriamas, atsižvelgiant į įmonių kitose jų teikiamose paraiškose pateiktą informaciją.

 Įmonių paraiškas (Word formatu ir pasirašytas) prašome pateikti elektroniniu paštu adresu post@socmin.lt iki 2022 m. lapkričio 4 d. imtinai.

 

Detalesnę informaciją, paraiškų formas ir ankstesnių metų nugalėtojus taip pat galite rasti adresu https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimas.  

 

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Darbo teisės grupę (patarėją Liudviką Gražulienę, tel. +370 687 29 395, el. paštas liudvika.grazuliene@socmin.lt).

 

Spausdinti