(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2023 M. GEGUŽĖS 3 D.

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 146 „Dėl sutikimo reorganizuoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininko teisių ir pareigų perdavimo“, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojama įstaiga – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba):

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Švitrigailos g. 11E, LT-03228 Vilnius;

juridinio asmens kodas – 300121001;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, – Juridinių asmenų registras;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), kurio pavadinimas po reorganizavimo – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra):

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius;

juridinio asmens kodas – 191676548;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Neįgaliųjų reikalų departamentą, – Juridinių asmenų registras;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Reorganizavimo būdas – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Neįgaliųjų reikalų departamento, kuris perims reorganizuojamos biudžetinės įstaigos teises bei pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą (nuo 2024 m. sausio 1 d.).

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Neįgaliųjų reikalų departamentas, kurio pavadinimas po reorganizavimo bus Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra ir kurio savininko teises ir pareigas įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Nuo 2023 m. gegužės 3 d. su reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais dokumentais galite susipažinti čia:

· Reorganizavimo sąlygos;

· Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų projektas;

· Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniai;

· Neįgaliųjų reikalų departamento paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniai;

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta įstaigų interneto svetainėse www.ndnt.lt ir www.ndt.lt bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir raštu pranešama visiems reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų kreditoriams.

Spausdinti