(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

PARENGTAS KLAUSIMYNAS ĮVERTINTI PASLAUGŲ IR GAMINIŲ PRIEINAMUMĄ

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento  užsakymu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas 2019 metais atliko paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo visiems Lietuvoje gyvenantiems vartotojams analizę ir parengė klausimyną, kuriuo naudodamiesi paslaugų teikėjai, prekių gamintojai galėtų įvertinti savo paslaugų ar gaminių prieinamumą plačiąja prasme.

Pažymime, kad 2020 m. vasario mėn. Neįgaliųjų reikalų departamentas kartu su Vilniaus universitetu penkiose savivaldybėse – Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir Marijampolės – surengė universalaus dizaino  seminarus regionų savivaldybių sveikatos, socialinių reikalų, švietimo, kultūros, sporto, susisiekimo, miesto planavimo specialistams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. Jie skirti pristatyti paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo  visiems vartotojams kuo platesniu mastu patikros lapą ir jo pildymo instrukciją.

Kviečiame susipažinti ir naudotis parengtu dokumentu:

Patikros lapas ir jo pildymo instrukcija

Paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo visiems Lietuvoje gyvenantiems vartotojams kuo platesniu mastu analizė (2019 m.)

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti