(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims su negalia

Bendrasis pagalbos centras (112) kas 10 min. gauna pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje. Moterų informacijos centro užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa parodė, kad penktadalis apklaustųjų buvo patyrę smurtą artimoje aplinkoje, bet daugiau kaip pusė (60 proc.) pagalbos nesikreipė, o iš tų, kurie kreipėsi, policijai skambino mažiau nei penktadalis (16 proc.). Skaudžiausios moterų patirtys – kas ketvirta prisipažino, kad prieš ją buvo arba yra smurtaujama. 70 proc. smurtautojų – esami arba buvę sutuoktiniai, sugyventiniai, likę – tėvai, globėjai ir kt. Viena iš priežasčių, dėl kurių nukentėjusios nuo smurto nesikreipia pagalbos – aukos kaltinimas. Vis dėlto ir išdrįsus tenka  susitaikyti su tuo, kad ikiteisminis tyrimas pradedamas vos 15–20 proc. atvejų nuo visų gautų pranešimų. Stereotipinis požiūris, kompetencijos ir įrankių trūkumas įvertinant bei nustatant ne tik fizinį bet ir psichologinį ar seksualinį smurtą – svarbiausios tokio atotrūkio priežastys. Situaciją dar labiau blogina socialinių kontaktų ribojimas mūsų išgyvenamos pandemijos metu.

Tokia situacijos analize Neįgaliųjų reikalų departamento (NRD) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) organizuotame susitikime dalijosi Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos, jungiančios 16 Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC), vadovė Jurgita Cinskienė ir asociacijos valdybos pirmininkė Jūratė Šeduikienė. NRD ir SADM susitikimas buvo skirtas smurto prieš asmenis su negalia ir pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims su negalia problemoms aptarti. Pasak J. Cinskienės ir J. Šeduikienės, iš 12 000 Lietuvoje 2020 m. dėl smurto besikreipusių žmonių 363 buvo negalią turintys asmenys. Deja, šie skaičiai tikros situacijos neatskleidžia, nes ne kiekvienas negalią turintis asmuo įvardija turintis negalią, didelė dalis dėl įvairių priežasčių dėl pagalbos nesikreipia – pasauliniai tyrimai rodo, kad į policiją kreipiasi vos 14 proc. smurtą patyrusių negalią turinčių asmenų.

SKPC atstovės konstatavo, kad šio tinklo pagalba kol kas mažai pritaikyta įvairias negalias turintiems asmenims, centrų darbuotojai neturi patirties, kaip bendrauti su negalią turinčiais asmenimis, nežino, kaip jiems pritaikyti informaciją. „Jei žmogus patiria smurtą, jokios valstybės teikiamos paslaugos ar kitos teikiamos priemonės netenka prasmės, nes pažeidžiamos esminės žmogaus teisės“, – pabrėžė NRD direktorė Eglė Čaplikienė. Pasak jos, nereikėtų kurti atskiros sistemos smurtą patiriantiems žmonėms su negalia, jiems turėtų būti užtikrintas priėjimas prie visiems teikiamų paslaugų, todėl apmaudu, kad dažnai centrų, kurie turėtų teikti pagalbą smurtą patyrusiems žmonėms su negalia, infrastruktūra yra jiems neprieinama arba nepakankamai prieinama, be to, nėra sukurtas informacijos ir paslaugų žmonėms su negalia teikimo modelis.

E. Čaplikienė priminė, kad vienas iš 2021 m. negalias atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo prioritetų yra pagalba ir prevencija neįgalioms mergaitėms ir moterims ir kad socialinės reabilitacijos projektus įgyvendinančios NVO galėtų padėti smurtą patyrusioms mergaitėms ir moterims informuodamos, kur jos galėtų kreiptis pagalbos. Susitikime dalyvavusieji NVO atstovai žadėjo aktyviai įsijungti sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas. LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė pabrėžė, kad labai svarbu teikti pagalbą nukentėjusiems asmenims, bet žymiai didesnis dėmesys turi būti skirtas prevencijos priemonėms. Viena iš jų galėtų būti informacijos apie teikiamą pagalbą lengvai skaitoma kalba parengimas. Taip pat D. Juodkaitė paragino NRD imtis lyderystės sinchronizuojant pagalbos dėl smurto nukentėjusiems žmonėms su negalia pagalbos sistemą.

NRD direktorė pritarė išsakytiems pasiūlymams ir patikino, kad panašūs susitikimai bus rengiami dažniau. Ji informavo, kad NRD 2021 m. užsakys tyrimą dėl smurto prieš neįgalius asmenis / mergaites ir moteris situacijai įvertinti, be to, SKPC siūlys naudojant patikros lapą įsivertinti aplinkos prieinamumą įvairioms pagalbą, smurtą patyrusioms moterims, teikiančioms savivaldybių institucijoms .

Plačiau apie SKPC teikiamą pagalbą: specializuotospagalboscentras.lt.

Spausdinti