(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Organizuojami rinkimai į Darbo tarybą

Gerbiami darbuotojai,
informuojame, jog Neįgaliųjų reikalų departamente (toliau – NRD) 2022 m. spalio 18 d. vyks darbo tarybos rinkimai. 9.00 val. – 17.00 val. vyks elektroninis balsavimas.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi.

Dalyvavimas darbo tarybos veikloje yra savanoriškas, darbo tarybos nariu gali būti išrinktas tik to pats pageidaujantis asmuo, jei darbuotojai visuotinio balsavimo metu pareiškia jam pasitikėjimą ir išrenka jį į darbo tarybą.

Darbo tarybos nario funkcijos gali būti atliekamos darbo metu, šiai veiklai skiriama 60 darbo valandų per metus paliekant darbuotojo įprastą darbo užmokestį. Dalyvavimas darbo tarybos veikloje nėra papildomai apmokamas.

Rinkimų dieną kiekvienas darbuotojas elektroniniu paštu gaus laišką su balsavimo instrukcija ir nuorodą į slaptą balsavimą. Paspaudus nuorodą, pasirenkami kandidatai ir balsuojama. Balsavimo nuorodos persiųsti negalima, nes ji skirta kiekvienam balsuojančiam individuali, iš jos galima balsuoti tik vieną kartą. Balsavimas yra slaptas, anonimiškumas garantuojamas.

Renkami 3 (trys) darbo tarybos nariai, todėl kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti balsuoti už nuo 1 iki 3 kandidatų. 

Balsuoti gali darbuotojas, dirbantis ne trumpiau, kaip 3 mėn., išskyrus NRD direktorių ir jam atstovaujančius asmenis.

Iškilus klausimams, kreipkitės į Darbo tarybos rinkimams organizuoti sudarytą rinkimų komisiją:

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vedėja Rasa Balaišienė (komisijos pirmininkė), 8 658 88409, rasa.balaisiene@ndt.lt

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus referentė Raminta Motiejūnaitė (komisijos narė/sekretorė), 8 658 88400, raminta.motiejunaite@ndt.lt

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė (komisijos narė), 8 659 73542, simona.artimaviciute@ndt.lt

Spausdinti