(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Net 60 procentų apklaustųjų vairavimo mokymų dalyvių maksimaliai įvertino savo galimybes būti savarankiškais

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) apklausos būdu įvertino 2021 m. vairavimo mokymus baigusių asmenų atsiliepimus dėl vairavimo mokymų paslaugų teikimo ir pasikeitusias dalyvių galimybes, įgijus vairuotojo pažymėjimą. Iš 16 dalyvių, dalyvavusių Departamento finansuojamuose ir VšĮ „Valakupių reabilitacijos centro“ įgyvendinamuose vairavimo mokymuose, 12 asmenų įgijo vairuotojų pažymėjimus, dar 3 asmenys sėkmingai išlaikė VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą ir toliau rengiasi vairavimo egzamino perlaikymui. 10 apklaustųjų įvertino savo galimybes būti aktyvesniu ir savarankišku buityje ir kasdienėje veikloje;  būti aktyvesniu mėgstamoje užimtumo veikloje ir laisvalaikiu; aktyviau dalyvauti visuomenėje ir bendruomenės gyvenime; aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Vertinimo skalėje (nuo 1 iki 10) net 6 apklaustieji maksimaliai (10 balų) įvertino savo galimybes po vairavimo mokymų būti aktyvesniu ir savarankišku buityje ir kasdienėje veikloje, trys apklaustieji šį kriterijų įvertino 9 balais, vienas iš apklaustųjų – 8 balais. Aktyvumo užimtumo veikloje ir laisvalaikiu bei visuomenės ir bendruomenės gyvenime vertinimo rodiklių vidurkiai – 9 balai. Vertinant vairavimo mokymų dalyvių galimybes įgijus vairuotojo pažymėjimą aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, net 40 procentų apklaustų dalyvių įvertino šį kriterijų 10 balų, 8-9 balais šias galimybes įvertino 30 procentų dalyvių, 7 balais galimybes po vairavimo mokymų aktyviau dalyvauti darbo rinkoje įvertino 30 procentų dalyvių.

Informuojame, kad numatoma, jog antroji 2022 m. Vairavimo mokymų judėjimo negalią turintiems asmenims grupė vairavimo mokymus pradės balandžio 27 dieną. Daugiau informacijos apie vairavimo mokymus ir registraciją čia Informuojame, kad prasidėjo 2022 m. Vairavimo mokymų judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems vairavimo mokykloje paslaugų dalyvių atranka. (ndt.lt)

Spausdinti